Szczegóły ogłoszenia

CRZP/4/2018/AEZ

"Dostawa prowiantu na statki szkoleniowe Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2018"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 507701-N-2018 pdf 219,5 2018-01-30 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 253,0 2018-01-30 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór_oferty doc 306,5 2018-01-30 47
2_Kalkulacja ceny xls 181,5 2018-01-30 51
3_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2018-01-30 43
4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2018-01-30 43
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2018-01-30 44
6_Wykaz_dostaw doc 39,5 2018-01-30 47
7_Wykaz_narzędzi_i_urządzeń_technicznych doc 281,5 2018-01-30 47
8_Wzór umowy doc 60,0 2018-01-30 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 548,6 2018-02-08 49

Pobierz wszystkie dokumenty