Szczegóły ogłoszenia

GK 271.4.2018

"Przebudowa drogi gminnej ulicy Lipowej w Psarach wraz z odwodnieniem"

Urząd Miejski w Woźnikach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 58,0 2018-01-29 78

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,0 2018-01-29 81

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
badania geotechniczne pdf 1468,5 2018-01-29 67
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2018-02-15 81
opinia PZUD pdf 88,1 2018-01-29 70
opis techniczny pdf 509,2 2018-01-29 72
opis techniczny - aneks pdf 111,3 2018-01-29 71
projekt organizacji ruchu pdf 66,1 2018-01-29 75
projekt organizacji ruchu - opinia do projektu pdf 180,9 2018-01-29 71
projekt organizacji ruchu - rys nr 1 pdf 2260,1 2018-01-29 76
projekt organizacji ruchu - rys nr 2 pdf 496,7 2018-01-29 73
projekt organizacji ruchu - rys nr 3 pdf 494,9 2018-01-29 76
projekt organizacji ruchu - zatwierdzenie projektu pdf 439,6 2018-01-29 70
przedmiar robót - ul. Lipowa pdf 152,4 2018-01-29 91
rys nr 1 pdf 2257,0 2018-01-29 80
rys nr 10 pdf 106,6 2018-01-29 78
rys nr 2 pdf 3736,9 2018-01-29 78
rys nr 2a - aneks pdf 2208,8 2018-01-29 81
rys nr 3 pdf 797,1 2018-01-29 75
rys nr 4 pdf 606,0 2018-01-29 72
rys nr 5 pdf 571,1 2018-01-29 72
rys nr 6.1 pdf 94,6 2018-01-29 79
rys nr 6.2 pdf 515,3 2018-01-29 72
rys nr 7.1 pdf 521,7 2018-01-29 73
rys nr 7.2 pdf 100,8 2018-01-29 72
rys nr 8 pdf 144,0 2018-01-29 76
rys nr 9 pdf 127,4 2018-01-29 72
ST - kanalizacja deszczowa pdf 152,6 2018-01-29 75
ST - koryto pdf 113,5 2018-01-29 69
ST - nawierzchnia z kostki pdf 126,1 2018-01-29 68
ST - obrzeża pdf 116,5 2018-01-29 68
ST - oczyszczenie rowów pdf 91,5 2018-01-29 70
ST - odtworzenie trasy pdf 105,3 2018-01-29 68
ST - oznakowanie pionowe pdf 158,1 2018-01-29 77
ST - oznakowanie poziome pdf 219,3 2018-01-29 69
ST - podbudowa kamienna pdf 169,9 2018-01-29 70
ST - roboty ziemne pdf 143,0 2018-01-29 71
ST - rozbiórki pdf 81,4 2018-01-29 72
ST - skropienie pdf 89,2 2018-01-29 68
ST - stabilizacja pdf 182,9 2018-01-29 73
ST - ścieralna z b.a. pdf 186,2 2018-01-29 64
ST - umocnienie rowów pdf 111,6 2018-01-29 71
ST - wiążąca z b.a. pdf 211,1 2018-01-29 69
ST - wycinka dzrzew pdf 95,2 2018-01-29 73
ST - wykaz specyfikacji technicznych pdf 45,9 2018-01-29 71
ST - wymagania ogólne pdf 162,0 2018-01-29 68
ST -krawężniki pdf 97,7 2018-01-29 67
strona tytułowa pdf 72,5 2018-01-29 68
strona tytułowa-aneks pdf 64,7 2018-01-29 69
uzgodnienie TP pdf 91,7 2018-01-29 71

Pobierz wszystkie dokumenty