Szczegóły ogłoszenia

7/2017

"Zestaw radiografii cyfrowej do badań połączeń spawanych stali zgodny z normą PN EN ISO 17636-2 dla klasy badania B do badania grubości od.5 mm."

INSTYTUT SPAWALNICTWA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 286,7 2018.01.29 148

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,3 2018.01.29 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,6 2018.01.29 130
Szczegółowy opis oferowanego urządzenia docx 22,1 2018.01.29 139
Wzór oferty na dostawy doc 26,7 2018.01.29 138
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 36,5 2018.01.29 151
Załącznik nr 4 do SIWZ docx 17,7 2018.01.29 137

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,3 2018.02.06 128
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ. doc 20,1 2018.02.19 130

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.03.06 98

Pobierz wszystkie dokumenty