Szczegóły ogłoszenia

7/2017

"Zestaw radiografii cyfrowej do badań połączeń spawanych stali zgodny z normą PN EN ISO 17636-2 dla klasy badania B do badania grubości od.5 mm."

INSTYTUT SPAWALNICTWA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 286,7 2018-01-29 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,3 2018-01-29 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,6 2018-01-29 35
Szczegółowy opis oferowanego urządzenia docx 22,1 2018-01-29 40
Wzór oferty na dostawy doc 26,7 2018-01-29 34
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 36,5 2018-01-29 50
Załącznik nr 4 do SIWZ docx 17,7 2018-01-29 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,3 2018-02-06 19
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ. doc 20,1 2018-02-19 0

Pobierz wszystkie dokumenty