Szczegóły ogłoszenia

NZ/03/Rb/N/AC/2018

"Adaptacja pomieszczeń oraz dostawa wyposażenia dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmówieniu pdf 293,4 2018-01-29 65

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 pdf 263,4 2018-02-12 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 541,2 2018-01-29 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, STWIOR zip 60391,8 2018-01-29 89
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2018-01-29 45
Formularz ofertowy docx 24,0 2018-01-29 47
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2018-01-29 41
PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE xlsx 56,8 2018-01-29 80
Projekt umowy doc 94,5 2018-01-29 59
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25,4 2018-01-29 41

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 254,8 2018-02-12 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 590,5 2018-02-15 22

Pobierz wszystkie dokumenty