Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-28/18

"dostawa komputerów przenośnych dla WGiG KC-zp.272-28/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 164,4 2018.01.26 143

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 78,1 2018.01.26 125

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2018.03.12 58
JEDZ doc 78,8 2018.01.26 170
Wzór formularza oferty - dostawy doc 28,1 2018.01.26 121
Wzór umowy - dostawy doc 33,7 2018.01.26 132

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 214,4 2018.03.01 75

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 613,5 2018.03.01 67

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,8 2018.01.26 116
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 212,6 2018.03.01 59
Informacja z otwarcia ofert doc 23,5 2018.03.12 62
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 66,3 2018.03.06 60
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 215,5 2018.03.06 88

Pobierz wszystkie dokumenty