Szczegóły ogłoszenia

S.270.3.1.2018

"Rozbudowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 136 w km 0+708,1+094,2+037,2+050,2+766,4+620 oraz z drogi wojewódzkiej nr 138 w km 5+634 na drogi leśne "

Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lubniewice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 1793,7 2018.01.25 130

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 401,8 2018.01.30 162

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 884,7 2018.01.25 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 3 Oświadczenie wykluczenie art. 25a ust. 1 pdf 635,6 2018.01.25 114
Zał. nr 12 Projekt budowlano - wykonawczy pdf 13899,1 2018.01.25 173
Zał. nr 1 Formularz ofertowy pdf 865,8 2018.01.25 120
Zał. nr 10 Wykaz urządzeń pdf 385,1 2018.01.25 124
ZaŁ. nr 11 Karta gwarancyjna pdf 367,7 2018.01.25 102
Zał. nr 13 Przedmiar robót pdf 127,4 2018.01.25 126
Zał. nr 14 Informacja do planu BIOZ pdf 970,3 2018.01.25 109
Zał. nr 15 Szczegółowe specyfikacje techniczne pdf 1664,6 2018.01.25 118
Zał. nr 1a Kosztorys ofertowy pdf 213,1 2018.01.25 126
Zał. nr 2 Oświadczenie warunki art. 25a ust. 1 pdf 528,5 2018.01.25 108
Zał. nr 4 Wykaz robót pdf 384,9 2018.01.25 108
Zał. nr 5 Oświadczenie o grupie kapitałowej pdf 526,0 2018.01.25 111
Zał. nr 6 Wzór umowy pdf 741,6 2018.01.25 133
Zał. nr 8 Zobowiązanie podmiotu trzeciego pdf 266,2 2018.01.25 105
Zał. nr 9 Wykaz osób pdf 466,8 2018.01.25 118
Zał.nr7 Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia pdf 271,5 2018.01.25 121

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 1 z 30.01.2018 r. pdf 273,0 2018.01.30 110

Pobierz wszystkie dokumenty