Szczegóły ogłoszenia

S.270.3.1.2018

"Rozbudowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 136 w km 0+708,1+094,2+037,2+050,2+766,4+620 oraz z drogi wojewódzkiej nr 138 w km 5+634 na drogi leśne "

Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lubniewice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 1793,7 2018-01-25 98

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 401,8 2018-01-30 77

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 884,7 2018-01-25 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 3 Oświadczenie wykluczenie art. 25a ust. 1 pdf 635,6 2018-01-25 90
Zał. nr 12 Projekt budowlano - wykonawczy pdf 13899,1 2018-01-25 87
Zał. nr 1 Formularz ofertowy pdf 865,8 2018-01-25 92
Zał. nr 10 Wykaz urządzeń pdf 385,1 2018-01-25 95
ZaŁ. nr 11 Karta gwarancyjna pdf 367,7 2018-01-25 85
Zał. nr 13 Przedmiar robót pdf 127,4 2018-01-25 95
Zał. nr 14 Informacja do planu BIOZ pdf 970,3 2018-01-25 87
Zał. nr 15 Szczegółowe specyfikacje techniczne pdf 1664,6 2018-01-25 82
Zał. nr 1a Kosztorys ofertowy pdf 213,1 2018-01-25 91
Zał. nr 2 Oświadczenie warunki art. 25a ust. 1 pdf 528,5 2018-01-25 85
Zał. nr 4 Wykaz robót pdf 384,9 2018-01-25 88
Zał. nr 5 Oświadczenie o grupie kapitałowej pdf 526,0 2018-01-25 87
Zał. nr 6 Wzór umowy pdf 741,6 2018-01-25 90
Zał. nr 8 Zobowiązanie podmiotu trzeciego pdf 266,2 2018-01-25 81
Zał. nr 9 Wykaz osób pdf 466,8 2018-01-25 81
Zał.nr7 Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia pdf 271,5 2018-01-25 89

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 1 z 30.01.2018 r. pdf 273,0 2018-01-30 82

Pobierz wszystkie dokumenty