Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-33/18

"Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy instalacji wentylacji w budynku D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-33/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 40,3 2018-01-25 121

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 71,0 2018-01-25 119

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 49,5 2018-01-25 95
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 45,0 2018-01-25 90
Wzór formularza oferty docx 28,2 2018-01-25 93
Wzór umowy doc 173,0 2018-01-25 94
wzór Wykaz osób doc 41,0 2018-01-25 90
wzór wykazu usług doc 43,0 2018-01-25 90
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2018-01-25 93

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 29,0 2018-02-02 67
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2018-02-02 87

Pobierz wszystkie dokumenty