Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-33/18

"Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy instalacji wentylacji w budynku D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-33/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 40,3 2018.01.25 130

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 71,0 2018.01.25 130

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 49,5 2018.01.25 107
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 45,0 2018.01.25 101
Wzór formularza oferty docx 28,2 2018.01.25 105
Wzór umowy doc 173,0 2018.01.25 106
wzór Wykaz osób doc 41,0 2018.01.25 101
wzór wykazu usług doc 43,0 2018.01.25 101
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2018.01.25 105

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 29,0 2018.02.02 82
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2018.02.02 99

Pobierz wszystkie dokumenty