Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.7.I.2018

"Dostawa implantów wraz z instrumentarium na czas trwania ummowy"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 186,5 2018.01.24 120

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
05.03.2018 r. - zestawienie z otwarcia ofert xls 30,0 2018.03.05 61
15.03.2018 - OGŁOSZENIE WYNIKU - p. 1, 8, 11, 12, 16, 17, 24 i 27 doc 37,0 2018.03.15 47
26.02.2018 - AKTUALNY Zał. nr 5 do SIWZ -istotne postanowienia umowy doc 131,0 2018.02.26 66
26.02.2018 - PAKIET NR 14 - Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy xls 66,0 2018.02.26 66
26.02.2018 -ODPOWIEDZI doc 162,0 2018.02.26 79
SIWZ implanty doc 217,0 2018.01.24 114
Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 111,5 2018.01.24 102
Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy xls 544,0 2018.01.24 121
Zał. nr 3 a- oświadczenie doc 31,5 2018.01.24 96
Zał. nr 3 do SIWZ -JEDZ doc 201,5 2018.01.24 93
Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. o grupie kapitałowej doc 34,0 2018.01.24 92
Zał. nr 5 do SIWZ -istotne postanowienia umowy doc 126,0 2018.01.24 104

Pobierz wszystkie dokumenty