Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.7.I.2018

"Dostawa implantów wraz z instrumentarium na czas trwania ummowy"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 186,5 2018-01-24 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ implanty doc 217,0 2018-01-24 45
Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 111,5 2018-01-24 41
Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy xls 544,0 2018-01-24 59
Zał. nr 3 a- oświadczenie doc 31,5 2018-01-24 37
Zał. nr 3 do SIWZ -JEDZ doc 201,5 2018-01-24 41
Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. o grupie kapitałowej doc 34,0 2018-01-24 36
Zał. nr 5 do SIWZ -istotne postanowienia umowy doc 126,0 2018-01-24 37

Pobierz wszystkie dokumenty