Szczegóły ogłoszenia

CRZP/2/2018/AEZ

"Świadczenie usług ubezpieczeń grupowych dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
509039-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 74,9 2018-01-23 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 266,0 2018-01-23 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 410,0 2018-01-23 35
2_Opis przedmiotu zamówienia docx 51,4 2018-01-23 37
3_Opis sposobu oceny ofert doc 85,5 2018-01-23 33
4_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 43,5 2018-01-23 32
5_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 50,5 2018-01-23 32
6_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 52,0 2018-01-23 33
7_Wzór umowy doc 72,0 2018-01-23 32

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 356,3 2018-01-26 21

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 1816,2 2018-01-26 21
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_2 pdf 327,9 2018-01-26 24
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_3 pdf 635,9 2018-01-26 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Struktura zatrudnienia w AMG xls 41,0 2018-01-26 21

Pobierz wszystkie dokumenty