Szczegóły ogłoszenia

CRZP/2/2018/AEZ

"Świadczenie usług ubezpieczeń grupowych dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
509039-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 74,9 2018.01.23 98

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 266,0 2018.01.23 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 410,0 2018.01.23 92
2_Opis przedmiotu zamówienia docx 51,4 2018.01.23 95
3_Opis sposobu oceny ofert doc 85,5 2018.01.23 79
4_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 43,5 2018.01.23 80
5_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 50,5 2018.01.23 95
6_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 52,0 2018.01.23 89
7_Wzór umowy doc 72,0 2018.01.23 78

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 356,3 2018.01.26 76

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 1816,2 2018.01.26 81
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_2 pdf 327,9 2018.01.26 73
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_3 pdf 635,9 2018.01.26 84

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Struktura zatrudnienia w AMG xls 41,0 2018.01.26 74

Pobierz wszystkie dokumenty