Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-9/18

"Dostawa drobnego sprzętu medycznego"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 55,0 2018.01.23 2091

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 14,1 2018.01.30 1890

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ po zmianie (3) doc 99,8 2018.01.23 2043

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Wzór oferty doc 43,5 2018.01.23 2009
1a. Wzór oferty wraz z opisem przedmiotu zamówienia po zmianie 2 xls 78,5 2018.01.23 2058
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,5 2018.01.23 2005
3. Wzór umowy pdf 534,5 2018.01.23 2004
4. Oświadczenie dla wyrobów medycznych doc 27,0 2018.01.23 2002
5. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2018.01.23 2015

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 58,4 2018.01.23 2013
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (2) doc 59,3 2018.01.30 1900
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (3) doc 59,1 2018.01.31 1846

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 63,9 2018.01.30 1893
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 62,9 2018.01.31 1843

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) docx 13,9 2018.01.31 1848
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 244,2 2018.02.13 1496
Protokol z otwarcia ofert doc 22,1 2018.02.06 1669

Pobierz wszystkie dokumenty