Szczegóły ogłoszenia

ZP/4/2018

"Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych - Immunoglobulin i płynów do hemofiltracji i hemodializy, zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 161,8 2018.01.20 130

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 1 i 2 docx 228,0 2018.02.22 128
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PAKIET 3 docx 228,3 2018.02.16 128

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 199,5 2018.01.20 130

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018.02.05 113
Formularz ofertowy - załącznik nr 2- dotyczy Pakietów 2,3,4 doc 55,0 2018.01.20 126
formularz ofertowy zał. 2a - dotyczy Pakietu 1 doc 56,0 2018.01.20 151
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym- załącznik nr 6 doc 40,5 2018.01.20 116
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 240,0 2018.01.20 122
wzór umowy zał nr 4 pak. 2 ,3,4 doc 85,0 2018.01.20 117
wzór umowy zał. 4a - dotyczy pakietu 1 doc 78,5 2018.01.20 119
załącznik nr 5- wadium doc 35,5 2018.01.20 112
załącznik numer 1 docx 24,6 2018.01.20 158

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-1 doc 22,3 2018.01.30 115
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 21,9 2018.01.30 117

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,5 2018.02.05 110

Pobierz wszystkie dokumenty