Szczegóły ogłoszenia

ZP/4/2018

"Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych - Immunoglobulin i płynów do hemofiltracji i hemodializy, zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 161,8 2018.01.20 119

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 1 i 2 docx 228,0 2018.02.22 109
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PAKIET 3 docx 228,3 2018.02.16 106

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 199,5 2018.01.20 112

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018.02.05 101
Formularz ofertowy - załącznik nr 2- dotyczy Pakietów 2,3,4 doc 55,0 2018.01.20 113
formularz ofertowy zał. 2a - dotyczy Pakietu 1 doc 56,0 2018.01.20 135
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym- załącznik nr 6 doc 40,5 2018.01.20 103
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 240,0 2018.01.20 111
wzór umowy zał nr 4 pak. 2 ,3,4 doc 85,0 2018.01.20 104
wzór umowy zał. 4a - dotyczy pakietu 1 doc 78,5 2018.01.20 107
załącznik nr 5- wadium doc 35,5 2018.01.20 100
załącznik numer 1 docx 24,6 2018.01.20 142

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-1 doc 22,3 2018.01.30 100
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 21,9 2018.01.30 100

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,5 2018.02.05 94

Pobierz wszystkie dokumenty