Szczegóły ogłoszenia

NA/P/5/2018

"Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Przebudowa wybranych pomieszczeń kondygnacji podziemnej w budynku V Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,1 2018.01.19 179

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 65,2 2018.01.19 104

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.01.19 101
Formularz oferty doc 27,9 2018.01.19 107
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.01.19 104
Szczegółowy opis zamówienia rar 3786,5 2018.01.19 117
Wykaz dostaw lub usług doc 20,5 2018.01.19 98
Wykaz osób doc 19,1 2018.01.19 102
Wzór umowy na dostawy lub usługi rar 97,3 2018.01.19 103
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.01.19 101

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.01.31 91

Pobierz wszystkie dokumenty