Szczegóły ogłoszenia

OR.272.1.2018

"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach (Stara część wraz ze starą salą gimnastyczną) przy ul. Kochanowskiego 22 w Głubczycach wraz z wymianą pieca C.O." w ramach projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego"

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 240,9 2018-01-17 148

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 270,5 2018-01-17 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi 1 pdf 84,6 2018-01-22 109
Odpowiedzi 2 pdf 85,9 2018-01-23 101
Pompy ciepła - METRYKA pdf 196,1 2018-01-17 108
Pompy ciepła - Opis techniczny pdf 101,2 2018-01-17 123
Pompy ciepła - opis techniczny - Instalacja elektryczna pdf 74,3 2018-01-17 99
Pompy ciepła - Projekt zagospodarowania terenu pdf 7382,2 2018-01-17 108
Pompy cipła - Rozdzielnia RGP Rozmieszczenie aparatów pdf 70,9 2018-01-17 110
Pompy cipła - Rozdzielnia RGP Schemat ideowy pdf 123,5 2018-01-17 110
Pompy cipła - Rzut piwnic Instalacja co pdf 230,9 2018-01-17 117
Pompy cipła - Rzut piwnic Instalacja elektryczna pdf 56,0 2018-01-17 102
Pompy cipła - Schemat instalacji pdf 177,2 2018-01-17 104
Pompy cipła - Schemat zasilania pdf 97,6 2018-01-17 113
Pompy cipła - Złącze kablowo-pomiarowe ZK6+P Elewacje pdf 65,4 2018-01-17 101
Pompy cipła - Złącze kablowo-pomiarowe ZK6+P Rozmieszczenie aparatów pdf 101,5 2018-01-17 104
Specyfikacja Techniczna ST 01 pdf 196,8 2018-01-17 142
Specyfikacja Techniczna ST 02 pdf 127,5 2018-01-17 113
Specyfikacja Techniczna ST 03 pdf 189,3 2018-01-17 120
Specyfikacja Techniczna ST 04 pdf 176,8 2018-01-22 92
Specyfikacja Techniczna ST 05 i ST 06 pdf 127,1 2018-01-17 104
Specyfikacja Techniczna ST 07 pdf 117,6 2018-01-17 120
Specyfikacja techniczna wymagania ogólne ST 00 pdf 157,5 2018-01-17 112
Term - A10 pdf 1444,8 2018-01-17 115
Term - A11 pdf 1033,8 2018-01-17 124
Term - A12 pdf 765,0 2018-01-17 107
Term - A13 pdf 709,3 2018-01-17 115
Term - A14 pdf 1972,7 2018-01-17 105
Term - A15 pdf 479,1 2018-01-17 102
Term - A16 pdf 403,3 2018-01-17 112
Term - A17 pdf 406,5 2018-01-22 96
Term - A18 pdf 716,6 2018-01-22 92
Term - A19 pdf 460,1 2018-01-22 101
Term - A2 pdf 906,5 2018-01-17 117
Term - A20 pdf 1404,3 2018-01-17 108
Term - A21 pdf 515,0 2018-01-17 95
Term - A22 pdf 530,6 2018-01-17 116
Term - A23 pdf 461,6 2018-01-17 124
Term - A24 pdf 605,6 2018-01-17 105
Term - A3 pdf 531,9 2018-01-17 106
Term - A4 pdf 563,2 2018-01-17 105
Term - A5 pdf 870,8 2018-01-17 110
Term - A6 pdf 663,7 2018-01-17 105
Term - A7 pdf 578,3 2018-01-17 115
Term - A8 pdf 1932,7 2018-01-17 119
Term - A9 pdf 1182,9 2018-01-17 118
Term - Analiza ekologiczna i ekonomiczna - Budynek Liceum pdf 127,0 2018-01-17 122
Term - Analiza ekologiczna i ekonomiczna - Sala gimnastyczna pdf 120,2 2018-01-17 115
Term - BIOZ pdf 119,4 2018-01-17 101
Term - Bioz pompa ciepła Liceum odt 24,3 2018-01-17 95
Term - Budynek Liceum projektowana charakterystyka energetyczna pdf 75,1 2018-01-17 149
Term - K1 pdf 1539,4 2018-01-17 115
Term - METRYKA pdf 207,2 2018-01-17 102
Term - Opis techniczny pdf 199,2 2018-01-17 141
Term - Opis techniczny do instalacji sanitarnych Liceum pdf 135,1 2018-01-17 99
Term - Projektowana charakterystyka energetyczna Sala sportowa Liceum pdf 78,6 2018-01-17 174
Term - Rys A1 Projekt zagospodarowania terenu pdf 2148,5 2018-01-17 99
Term - Rys S1 Rzut kotłowni Poziom +1,2m pdf 265,5 2018-01-17 105
Term - Rys S2 Rzut kotłowni poziom +3,00m pdf 213,2 2018-01-17 106
Term - Rys S3 Rzut kotłowni Inst co pdf 258,8 2018-01-17 117
Term - Rys S4 Profil kanalizacji deszczowej pdf 474,7 2018-01-17 108
Term - Rys S5 Profile przykanalików kanalizacji deszczowej pdf 349,8 2018-01-17 106
umowa LO pdf 293,5 2018-01-17 106
Zał. nr 1 - formularz ofertowy doc 238,0 2018-01-17 103
zał. nr 2 - zrealizowane zamówienia doc 231,5 2018-01-17 119
zał. nr 3 - wykaz osób doc 230,0 2018-01-17 102
zał. nr 4 - wykaz sprzętu doc 232,0 2018-01-17 108
zał. nr 5 - oświadczenie o zatrudnieniu doc 234,0 2018-01-17 114
zał. nr 6 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 244,5 2018-01-17 99
zał. nr 7 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó doc 250,5 2018-01-17 125
zał. nr 8 - zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbęd doc 235,5 2018-01-17 107
zał. nr 9 - Przedmiar pdf 304,0 2018-01-22 113

Pobierz wszystkie dokumenty