Szczegóły ogłoszenia

OR.272.1.2018

"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach (Stara część wraz ze starą salą gimnastyczną) przy ul. Kochanowskiego 22 w Głubczycach wraz z wymianą pieca C.O." w ramach projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego"

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 240,9 2018.01.17 198

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 270,5 2018.01.17 138

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi 1 pdf 84,6 2018.01.22 171
Odpowiedzi 2 pdf 85,9 2018.01.23 147
Pompy ciepła - METRYKA pdf 196,1 2018.01.17 162
Pompy ciepła - Opis techniczny pdf 101,2 2018.01.17 237
Pompy ciepła - opis techniczny - Instalacja elektryczna pdf 74,3 2018.01.17 178
Pompy ciepła - Projekt zagospodarowania terenu pdf 7382,2 2018.01.17 152
Pompy cipła - Rozdzielnia RGP Rozmieszczenie aparatów pdf 70,9 2018.01.17 195
Pompy cipła - Rozdzielnia RGP Schemat ideowy pdf 123,5 2018.01.17 151
Pompy cipła - Rzut piwnic Instalacja co pdf 230,9 2018.01.17 172
Pompy cipła - Rzut piwnic Instalacja elektryczna pdf 56,0 2018.01.17 154
Pompy cipła - Schemat instalacji pdf 177,2 2018.01.17 152
Pompy cipła - Schemat zasilania pdf 97,6 2018.01.17 154
Pompy cipła - Złącze kablowo-pomiarowe ZK6+P Elewacje pdf 65,4 2018.01.17 155
Pompy cipła - Złącze kablowo-pomiarowe ZK6+P Rozmieszczenie aparatów pdf 101,5 2018.01.17 146
Specyfikacja Techniczna ST 01 pdf 196,8 2018.01.17 188
Specyfikacja Techniczna ST 02 pdf 127,5 2018.01.17 153
Specyfikacja Techniczna ST 03 pdf 189,3 2018.01.17 172
Specyfikacja Techniczna ST 04 pdf 176,8 2018.01.22 133
Specyfikacja Techniczna ST 05 i ST 06 pdf 127,1 2018.01.17 157
Specyfikacja Techniczna ST 07 pdf 117,6 2018.01.17 174
Specyfikacja techniczna wymagania ogólne ST 00 pdf 157,5 2018.01.17 162
Term - A10 pdf 1444,8 2018.01.17 162
Term - A11 pdf 1033,8 2018.01.17 180
Term - A12 pdf 765,0 2018.01.17 160
Term - A13 pdf 709,3 2018.01.17 174
Term - A14 pdf 1972,7 2018.01.17 151
Term - A15 pdf 479,1 2018.01.17 149
Term - A16 pdf 403,3 2018.01.17 158
Term - A17 pdf 406,5 2018.01.22 177
Term - A18 pdf 716,6 2018.01.22 150
Term - A19 pdf 460,1 2018.01.22 149
Term - A2 pdf 906,5 2018.01.17 169
Term - A20 pdf 1404,3 2018.01.17 156
Term - A21 pdf 515,0 2018.01.17 141
Term - A22 pdf 530,6 2018.01.17 174
Term - A23 pdf 461,6 2018.01.17 197
Term - A24 pdf 605,6 2018.01.17 156
Term - A3 pdf 531,9 2018.01.17 158
Term - A4 pdf 563,2 2018.01.17 172
Term - A5 pdf 870,8 2018.01.17 159
Term - A6 pdf 663,7 2018.01.17 162
Term - A7 pdf 578,3 2018.01.17 191
Term - A8 pdf 1932,7 2018.01.17 162
Term - A9 pdf 1182,9 2018.01.17 163
Term - Analiza ekologiczna i ekonomiczna - Budynek Liceum pdf 127,0 2018.01.17 165
Term - Analiza ekologiczna i ekonomiczna - Sala gimnastyczna pdf 120,2 2018.01.17 180
Term - BIOZ pdf 119,4 2018.01.17 148
Term - Bioz pompa ciepła Liceum odt 24,3 2018.01.17 148
Term - Budynek Liceum projektowana charakterystyka energetyczna pdf 75,1 2018.01.17 292
Term - K1 pdf 1539,4 2018.01.17 173
Term - METRYKA pdf 207,2 2018.01.17 151
Term - Opis techniczny pdf 199,2 2018.01.17 194
Term - Opis techniczny do instalacji sanitarnych Liceum pdf 135,1 2018.01.17 143
Term - Projektowana charakterystyka energetyczna Sala sportowa Liceum pdf 78,6 2018.01.17 251
Term - Rys A1 Projekt zagospodarowania terenu pdf 2148,5 2018.01.17 225
Term - Rys S1 Rzut kotłowni Poziom +1,2m pdf 265,5 2018.01.17 178
Term - Rys S2 Rzut kotłowni poziom +3,00m pdf 213,2 2018.01.17 153
Term - Rys S3 Rzut kotłowni Inst co pdf 258,8 2018.01.17 169
Term - Rys S4 Profil kanalizacji deszczowej pdf 474,7 2018.01.17 160
Term - Rys S5 Profile przykanalików kanalizacji deszczowej pdf 349,8 2018.01.17 154
umowa LO pdf 293,5 2018.01.17 156
Zał. nr 1 - formularz ofertowy doc 238,0 2018.01.17 158
zał. nr 2 - zrealizowane zamówienia doc 231,5 2018.01.17 164
zał. nr 3 - wykaz osób doc 230,0 2018.01.17 151
zał. nr 4 - wykaz sprzętu doc 232,0 2018.01.17 151
zał. nr 5 - oświadczenie o zatrudnieniu doc 234,0 2018.01.17 161
zał. nr 6 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 244,5 2018.01.17 149
zał. nr 7 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó doc 250,5 2018.01.17 183
zał. nr 8 - zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbęd doc 235,5 2018.01.17 155
zał. nr 9 - Przedmiar pdf 304,0 2018.01.22 163

Pobierz wszystkie dokumenty