Szczegóły ogłoszenia

OR.272.1.2018

"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach (Stara część wraz ze starą salą gimnastyczną) przy ul. Kochanowskiego 22 w Głubczycach wraz z wymianą pieca C.O." w ramach projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego"

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 240,9 2018.01.17 189

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 270,5 2018.01.17 126

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi 1 pdf 84,6 2018.01.22 158
Odpowiedzi 2 pdf 85,9 2018.01.23 141
Pompy ciepła - METRYKA pdf 196,1 2018.01.17 152
Pompy ciepła - Opis techniczny pdf 101,2 2018.01.17 200
Pompy ciepła - opis techniczny - Instalacja elektryczna pdf 74,3 2018.01.17 169
Pompy ciepła - Projekt zagospodarowania terenu pdf 7382,2 2018.01.17 144
Pompy cipła - Rozdzielnia RGP Rozmieszczenie aparatów pdf 70,9 2018.01.17 189
Pompy cipła - Rozdzielnia RGP Schemat ideowy pdf 123,5 2018.01.17 141
Pompy cipła - Rzut piwnic Instalacja co pdf 230,9 2018.01.17 163
Pompy cipła - Rzut piwnic Instalacja elektryczna pdf 56,0 2018.01.17 138
Pompy cipła - Schemat instalacji pdf 177,2 2018.01.17 143
Pompy cipła - Schemat zasilania pdf 97,6 2018.01.17 149
Pompy cipła - Złącze kablowo-pomiarowe ZK6+P Elewacje pdf 65,4 2018.01.17 146
Pompy cipła - Złącze kablowo-pomiarowe ZK6+P Rozmieszczenie aparatów pdf 101,5 2018.01.17 139
Specyfikacja Techniczna ST 01 pdf 196,8 2018.01.17 178
Specyfikacja Techniczna ST 02 pdf 127,5 2018.01.17 146
Specyfikacja Techniczna ST 03 pdf 189,3 2018.01.17 163
Specyfikacja Techniczna ST 04 pdf 176,8 2018.01.22 126
Specyfikacja Techniczna ST 05 i ST 06 pdf 127,1 2018.01.17 149
Specyfikacja Techniczna ST 07 pdf 117,6 2018.01.17 162
Specyfikacja techniczna wymagania ogólne ST 00 pdf 157,5 2018.01.17 153
Term - A10 pdf 1444,8 2018.01.17 153
Term - A11 pdf 1033,8 2018.01.17 171
Term - A12 pdf 765,0 2018.01.17 147
Term - A13 pdf 709,3 2018.01.17 163
Term - A14 pdf 1972,7 2018.01.17 140
Term - A15 pdf 479,1 2018.01.17 139
Term - A16 pdf 403,3 2018.01.17 146
Term - A17 pdf 406,5 2018.01.22 166
Term - A18 pdf 716,6 2018.01.22 144
Term - A19 pdf 460,1 2018.01.22 140
Term - A2 pdf 906,5 2018.01.17 157
Term - A20 pdf 1404,3 2018.01.17 147
Term - A21 pdf 515,0 2018.01.17 132
Term - A22 pdf 530,6 2018.01.17 166
Term - A23 pdf 461,6 2018.01.17 190
Term - A24 pdf 605,6 2018.01.17 147
Term - A3 pdf 531,9 2018.01.17 147
Term - A4 pdf 563,2 2018.01.17 155
Term - A5 pdf 870,8 2018.01.17 153
Term - A6 pdf 663,7 2018.01.17 153
Term - A7 pdf 578,3 2018.01.17 182
Term - A8 pdf 1932,7 2018.01.17 152
Term - A9 pdf 1182,9 2018.01.17 151
Term - Analiza ekologiczna i ekonomiczna - Budynek Liceum pdf 127,0 2018.01.17 158
Term - Analiza ekologiczna i ekonomiczna - Sala gimnastyczna pdf 120,2 2018.01.17 171
Term - BIOZ pdf 119,4 2018.01.17 138
Term - Bioz pompa ciepła Liceum odt 24,3 2018.01.17 137
Term - Budynek Liceum projektowana charakterystyka energetyczna pdf 75,1 2018.01.17 236
Term - K1 pdf 1539,4 2018.01.17 158
Term - METRYKA pdf 207,2 2018.01.17 142
Term - Opis techniczny pdf 199,2 2018.01.17 183
Term - Opis techniczny do instalacji sanitarnych Liceum pdf 135,1 2018.01.17 130
Term - Projektowana charakterystyka energetyczna Sala sportowa Liceum pdf 78,6 2018.01.17 239
Term - Rys A1 Projekt zagospodarowania terenu pdf 2148,5 2018.01.17 211
Term - Rys S1 Rzut kotłowni Poziom +1,2m pdf 265,5 2018.01.17 167
Term - Rys S2 Rzut kotłowni poziom +3,00m pdf 213,2 2018.01.17 144
Term - Rys S3 Rzut kotłowni Inst co pdf 258,8 2018.01.17 158
Term - Rys S4 Profil kanalizacji deszczowej pdf 474,7 2018.01.17 149
Term - Rys S5 Profile przykanalików kanalizacji deszczowej pdf 349,8 2018.01.17 144
umowa LO pdf 293,5 2018.01.17 148
Zał. nr 1 - formularz ofertowy doc 238,0 2018.01.17 149
zał. nr 2 - zrealizowane zamówienia doc 231,5 2018.01.17 156
zał. nr 3 - wykaz osób doc 230,0 2018.01.17 137
zał. nr 4 - wykaz sprzętu doc 232,0 2018.01.17 141
zał. nr 5 - oświadczenie o zatrudnieniu doc 234,0 2018.01.17 151
zał. nr 6 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 244,5 2018.01.17 141
zał. nr 7 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó doc 250,5 2018.01.17 158
zał. nr 8 - zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbęd doc 235,5 2018.01.17 145
zał. nr 9 - Przedmiar pdf 304,0 2018.01.22 152

Pobierz wszystkie dokumenty