Szczegóły ogłoszenia

ZP/7440/D/17

"Sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach 19l wraz z urządzeniami do jej podawania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 27,7 2018-01-17 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 160,0 2018-01-17 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia xlsx 40,9 2018-01-17 41
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 72,5 2018-01-17 40
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy doc 80,0 2018-01-17 38
Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawca docx 28,0 2018-01-17 33
Załącznik nr 3a - Oświadczenia o podwykonawcach docx 27,1 2018-01-17 33
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy doc 119,0 2018-01-17 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 38,0 2018-02-06 18

Pobierz wszystkie dokumenty