Szczegóły ogłoszenia

2/2018

"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie "Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna""

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogł BZP docx 28,7 2018.01.15 137

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 11,8 2018.01.22 91

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 60,3 2018.01.15 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
15_karty_pomieszczeń pdf 325,5 2018.01.15 112
1_Strona_TYT_Medes pdf 81,7 2018.01.15 107
2_Opis_Gastroenterologii pdf 191,5 2018.01.15 121
70_charakterystyka pdf 121,6 2018.01.15 115
76_zestawienie_sprzętu pdf 151,4 2018.01.15 105
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2018.01.15 113
Kaseton elektryczno-gazowy naścienny 1-stanowiskowy 3 szt. docx 19,2 2018.01.15 105
Kaseton elektryczno-gazowy naścienny 3-stanowiskowy 6 szt. docx 19,2 2018.01.15 102
Kaseton elektryczno-gazowy naścienny pionowy 2-stanowiskowy 2 szt. docx 19,0 2018.01.15 105
opis przedmiotu zamówienia docx 238,1 2018.01.15 120
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,9 2018.01.15 109
Podział wynagrodzenia na oprac. DP i nadzór autorski xls 35,0 2018.01.15 104
Projekt UMOWA doc 1160,5 2018.01.15 117
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,9 2018.01.15 106
Wykaz dostaw lub usług doc 18,1 2018.01.15 117
Wykaz osób doc 20,6 2018.01.15 108
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 40,0 2018.01.15 106
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,5 2018.01.15 107

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,0 2018.01.22 99

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,9 2018.01.22 97

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
plan sytuacja pdf 52,9 2018.01.22 89
rzut oddz. gastroenterologii pdf 832,4 2018.01.22 98
uzgodnienie_WOMP pdf 933,3 2018.01.22 102
wymagania dot. Wykonawców_zał. nr 2 docx 238,1 2018.01.22 91

Pobierz wszystkie dokumenty