Szczegóły ogłoszenia

2/2018

"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie "Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna""

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogł BZP docx 28,7 2018.01.15 163

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 11,8 2018.01.22 103

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 60,3 2018.01.15 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
15_karty_pomieszczeń pdf 325,5 2018.01.15 124
1_Strona_TYT_Medes pdf 81,7 2018.01.15 118
2_Opis_Gastroenterologii pdf 191,5 2018.01.15 132
70_charakterystyka pdf 121,6 2018.01.15 134
76_zestawienie_sprzętu pdf 151,4 2018.01.15 118
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2018.01.15 124
Kaseton elektryczno-gazowy naścienny 1-stanowiskowy 3 szt. docx 19,2 2018.01.15 120
Kaseton elektryczno-gazowy naścienny 3-stanowiskowy 6 szt. docx 19,2 2018.01.15 112
Kaseton elektryczno-gazowy naścienny pionowy 2-stanowiskowy 2 szt. docx 19,0 2018.01.15 120
opis przedmiotu zamówienia docx 238,1 2018.01.15 131
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,9 2018.01.15 120
Podział wynagrodzenia na oprac. DP i nadzór autorski xls 35,0 2018.01.15 115
Projekt UMOWA doc 1160,5 2018.01.15 130
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,9 2018.01.15 117
Wykaz dostaw lub usług doc 18,1 2018.01.15 135
Wykaz osób doc 20,6 2018.01.15 120
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 40,0 2018.01.15 119
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,5 2018.01.15 117

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,0 2018.01.22 114

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,9 2018.01.22 106

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
plan sytuacja pdf 52,9 2018.01.22 102
rzut oddz. gastroenterologii pdf 832,4 2018.01.22 108
uzgodnienie_WOMP pdf 933,3 2018.01.22 112
wymagania dot. Wykonawców_zał. nr 2 docx 238,1 2018.01.22 101

Pobierz wszystkie dokumenty