Szczegóły ogłoszenia

2/2018

"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie "Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna""

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogł BZP docx 28,7 2018.01.15 262

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 11,8 2018.01.22 117

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 60,3 2018.01.15 97

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
15_karty_pomieszczeń pdf 325,5 2018.01.15 130
1_Strona_TYT_Medes pdf 81,7 2018.01.15 130
2_Opis_Gastroenterologii pdf 191,5 2018.01.15 143
70_charakterystyka pdf 121,6 2018.01.15 144
76_zestawienie_sprzętu pdf 151,4 2018.01.15 128
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2018.01.15 135
Kaseton elektryczno-gazowy naścienny 1-stanowiskowy 3 szt. docx 19,2 2018.01.15 129
Kaseton elektryczno-gazowy naścienny 3-stanowiskowy 6 szt. docx 19,2 2018.01.15 121
Kaseton elektryczno-gazowy naścienny pionowy 2-stanowiskowy 2 szt. docx 19,0 2018.01.15 132
opis przedmiotu zamówienia docx 238,1 2018.01.15 140
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,9 2018.01.15 130
Podział wynagrodzenia na oprac. DP i nadzór autorski xls 35,0 2018.01.15 125
Projekt UMOWA doc 1160,5 2018.01.15 137
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,9 2018.01.15 127
Wykaz dostaw lub usług doc 18,1 2018.01.15 147
Wykaz osób doc 20,6 2018.01.15 127
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 40,0 2018.01.15 128
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,5 2018.01.15 127

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,0 2018.01.22 138

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,9 2018.01.22 116

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
plan sytuacja pdf 52,9 2018.01.22 114
rzut oddz. gastroenterologii pdf 832,4 2018.01.22 118
uzgodnienie_WOMP pdf 933,3 2018.01.22 122
wymagania dot. Wykonawców_zał. nr 2 docx 238,1 2018.01.22 111

Pobierz wszystkie dokumenty