Szczegóły ogłoszenia

CRZP/1/2018/AEZ

"Usługi hotelarskie w zakresie XVII Krajowej Konferencji Elektroniki organizowanej przez Akademię Morską w Gdyni - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 505086-N-2018 pdf 210,8 2018.01.15 100

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 208,0 2018.01.15 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 304,5 2018.01.15 89
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2018.01.15 100
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 40,0 2018.01.15 97
4_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2018.01.15 106
5_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2018.01.15 97
6_Wzór umowy docx 33,9 2018.01.15 101

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 541,0 2018.01.24 83

Pobierz wszystkie dokumenty