Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.2018

"Remont dróg gminnych nr 581222 K w km 0+000 do km 1+233, Nr 581225K w km 2+763 do km 2+167, NR 581247K w km 2+200 do km 0+000 w miejscowości Grobla."

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 64,3 2018.01.12 173

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 63,4 2018.01.12 139

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 30520,2 2018.01.12 200
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2018.01.12 139
Formularz oferty doc 49,0 2018.01.12 147
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 34,0 2018.01.12 152
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 78,0 2018.01.12 157
Projekt umowy doc 211,0 2018.01.12 156
STWIOR pdf 1884,9 2018.01.12 165
Wykaz robót budowlanych doc 36,0 2018.01.12 140
Wykaz osób doc 36,0 2018.01.12 146
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,8 2018.01.12 137

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 1 doc 18,3 2018.01.25 142

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,3 2018.01.30 176

Pobierz wszystkie dokumenty