Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.2018

"Remont dróg gminnych nr 581222 K w km 0+000 do km 1+233, Nr 581225K w km 2+763 do km 2+167, NR 581247K w km 2+200 do km 0+000 w miejscowości Grobla."

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 64,3 2018.01.12 145

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 63,4 2018.01.12 133

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 30520,2 2018.01.12 181
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2018.01.12 125
Formularz oferty doc 49,0 2018.01.12 132
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 34,0 2018.01.12 133
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 78,0 2018.01.12 142
Projekt umowy doc 211,0 2018.01.12 141
STWIOR pdf 1884,9 2018.01.12 151
Wykaz robót budowlanych doc 36,0 2018.01.12 123
Wykaz osób doc 36,0 2018.01.12 133
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,8 2018.01.12 117

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 1 doc 18,3 2018.01.25 126

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,3 2018.01.30 155

Pobierz wszystkie dokumenty