Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.2018

"Remont dróg gminnych nr 581222 K w km 0+000 do km 1+233, Nr 581225K w km 2+763 do km 2+167, NR 581247K w km 2+200 do km 0+000 w miejscowości Grobla."

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 64,3 2018.01.12 140

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 63,4 2018.01.12 128

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 30520,2 2018.01.12 172
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2018.01.12 122
Formularz oferty doc 49,0 2018.01.12 126
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 34,0 2018.01.12 128
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 78,0 2018.01.12 136
Projekt umowy doc 211,0 2018.01.12 137
STWIOR pdf 1884,9 2018.01.12 146
Wykaz robót budowlanych doc 36,0 2018.01.12 120
Wykaz osób doc 36,0 2018.01.12 116
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,8 2018.01.12 111

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 1 doc 18,3 2018.01.25 120

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,3 2018.01.30 148

Pobierz wszystkie dokumenty