Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.2018

"Remont dróg gminnych nr 581222 K w km 0+000 do km 1+233, Nr 581225K w km 2+763 do km 2+167, NR 581247K w km 2+200 do km 0+000 w miejscowości Grobla."

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 64,3 2018-01-12 118

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 63,4 2018-01-12 119

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 30520,2 2018-01-12 142
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2018-01-12 100
Formularz oferty doc 49,0 2018-01-12 107
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 34,0 2018-01-12 100
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 78,0 2018-01-12 112
Projekt umowy doc 211,0 2018-01-12 109
STWIOR pdf 1884,9 2018-01-12 117
Wykaz robót budowlanych doc 36,0 2018-01-12 94
Wykaz osób doc 36,0 2018-01-12 95
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,8 2018-01-12 90

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 1 doc 18,3 2018-01-25 92

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,3 2018-01-30 120

Pobierz wszystkie dokumenty