Szczegóły ogłoszenia

CRZP/109/2017/AEZ

"Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Modernizacja i doposażenie Laboratorium Urządzeń Radiokomunikacyjnych"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIMAP Ogłoszenie o zamówieniu pdf 127,0 2018-01-12 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 510,5 2018-01-12 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 537,5 2018-01-12 27
2_Jednolity europejski dokument zamówienia doc 255,5 2018-01-12 25
3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 268,5 2018-01-12 22
4_Wykaz dostaw doc 269,5 2018-01-12 26
5_Specyfikacja techniczna doc 435,0 2018-01-12 37
6_Wzór umowy doc 318,0 2018-01-12 23
7_Oświadczenie wykonawcy art 24 ust 5 pkt 8 doc 263,0 2018-01-12 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
TED Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS010-017775-pl pdf 127,1 2018-01-16 8

Pobierz wszystkie dokumenty