Szczegóły ogłoszenia

CRZP/109/2017/AEZ

"Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Modernizacja i doposażenie Laboratorium Urządzeń Radiokomunikacyjnych"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIMAP Ogłoszenie o zamówieniu pdf 127,0 2018-01-12 106

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 510,5 2018-01-12 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 537,5 2018-01-12 89
2_Jednolity europejski dokument zamówienia doc 255,5 2018-01-12 84
3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 268,5 2018-01-12 77
4_Wykaz dostaw doc 269,5 2018-01-12 80
5_Specyfikacja techniczna doc 435,0 2018-01-12 132
6_Wzór umowy doc 318,0 2018-01-12 79
7_Oświadczenie wykonawcy art 24 ust 5 pkt 8 doc 263,0 2018-01-12 84

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 402,9 2018-02-01 58

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 345,9 2018-01-29 57
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_2 pdf 448,5 2018-02-01 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 451,7 2018-02-19 45
JEDZ w formacie pdf oraz xml zip 85,4 2018-01-29 62
TED Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS010-017775-pl pdf 127,1 2018-01-16 73

Pobierz wszystkie dokumenty