Szczegóły ogłoszenia

CRZP/109/2017/AEZ

"Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Modernizacja i doposażenie Laboratorium Urządzeń Radiokomunikacyjnych"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIMAP Ogłoszenie o zamówieniu pdf 127,0 2018.01.12 125

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 510,5 2018.01.12 101

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 537,5 2018.01.12 107
2_Jednolity europejski dokument zamówienia doc 255,5 2018.01.12 104
3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 268,5 2018.01.12 94
4_Wykaz dostaw doc 269,5 2018.01.12 99
5_Specyfikacja techniczna doc 435,0 2018.01.12 153
6_Wzór umowy doc 318,0 2018.01.12 103
7_Oświadczenie wykonawcy art 24 ust 5 pkt 8 doc 263,0 2018.01.12 104

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 402,9 2018.02.01 72

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 345,9 2018.01.29 80
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_2 pdf 448,5 2018.02.01 79

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 451,7 2018.02.19 63
JEDZ w formacie pdf oraz xml zip 85,4 2018.01.29 80
TED Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS010-017775-pl pdf 127,1 2018.01.16 98

Pobierz wszystkie dokumenty