Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-10/18

"dostawa projektora multimedialnego dla WGiG"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 41,1 2018-01-12 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 56,9 2018-01-12 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,7 2018-01-12 21
Wzór formularza oferty doc 26,8 2018-01-12 28
Wzór umowy - dostawy doc 32,8 2018-01-12 26

Pobierz wszystkie dokumenty