Szczegóły ogłoszenia

NA/O/11/2018

"Remont pomieszczeń K-63a, 63b w budynku K dla WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 84,5 2018.01.12 241

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 653,9 2018.01.12 206
Wykaz osób doc 35,0 2018.01.12 160
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2018.01.12 162
Wzór oferty na roboty budowlane doc 47,0 2018.01.12 176
Wzór umowy zip 1436,6 2018.01.12 167

Pobierz wszystkie dokumenty