Szczegóły ogłoszenia

NA/O/11/2018

"Remont pomieszczeń K-63a, 63b w budynku K dla WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 84,5 2018.01.12 235

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 653,9 2018.01.12 197
Wykaz osób doc 35,0 2018.01.12 153
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2018.01.12 156
Wzór oferty na roboty budowlane doc 47,0 2018.01.12 166
Wzór umowy zip 1436,6 2018.01.12 161

Pobierz wszystkie dokumenty