Szczegóły ogłoszenia

NA/O/11/2018

"Remont pomieszczeń K-63a, 63b w budynku K dla WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 84,5 2018.01.12 211

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 653,9 2018.01.12 181
Wykaz osób doc 35,0 2018.01.12 139
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2018.01.12 141
Wzór oferty na roboty budowlane doc 47,0 2018.01.12 153
Wzór umowy zip 1436,6 2018.01.12 137

Pobierz wszystkie dokumenty