Szczegóły ogłoszenia

NA/P/372/2017

"Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,4 2018-01-11 212
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2018-01-11 95

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,6 2018-01-11 120

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018-01-11 130
opis rar 2626,1 2018-01-11 162
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018-01-11 129
Wykaz osób doc 19,3 2018-01-11 131
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018-01-11 130
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,5 2018-01-11 130
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1883,1 2018-01-11 136
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018-01-11 137

Pobierz wszystkie dokumenty