Szczegóły ogłoszenia

NA/P/372/2017

"Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,4 2018-01-11 206
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2018-01-11 91

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,6 2018-01-11 118

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018-01-11 125
opis rar 2626,1 2018-01-11 154
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018-01-11 123
Wykaz osób doc 19,3 2018-01-11 126
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018-01-11 124
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,5 2018-01-11 124
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1883,1 2018-01-11 128
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018-01-11 129

Pobierz wszystkie dokumenty