Szczegóły ogłoszenia

CRZP/136/2017/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku Hali Sportowej w Gdyni"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 503807-N-2018 pdf 215,8 2018-01-11 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 235,5 2018-01-11 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 305,0 2018-01-11 33
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2018-01-11 29
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2018-01-11 27
4_Wykaz osób doc 38,0 2018-01-11 28
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2018-01-11 27
6_Zakres opracowania dokumentacji zip 12040,7 2018-01-11 42
7_Wzór umowy DOC 97,0 2018-01-11 31

Pobierz wszystkie dokumenty