Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-2/18

"Dostawa odczynników do badań diagnostycznych"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS007-010931 pdf 378,5 2018.01.11 948

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie (1) pdf 71,8 2018.02.05 544
Ogłoszenie o zmianie (2) pdf 72,5 2018.02.14 446

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ po zmianie (2) doc 109,5 2018.01.11 761

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Wzór oferty doc 26,7 2018.01.11 729
1a Oferta część szczegółowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia po zmianie (2) xls 130,5 2018.01.11 849
2 Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) docx 77,2 2018.01.11 732
3 Wzór umowy po zmianie pdf 574,7 2018.01.11 742
4 Oświadczenie dla wyrobów medycznych doc 17,6 2018.01.11 750
5 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2018.01.11 733

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 60,7 2018.02.14 443

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 1025,4 2018.02.05 576

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2018-OJS034-073939-pl ogłoszenie o zmianie (2) pdf 69,0 2018.02.17 392
Protokol z otwarcia ofert doc 21,4 2018.03.02 217

Pobierz wszystkie dokumenty