Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-2/18

"Dostawa odczynników do badań diagnostycznych"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS007-010931 pdf 378,5 2018.01.11 963

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie (1) pdf 71,8 2018.02.05 555
Ogłoszenie o zmianie (2) pdf 72,5 2018.02.14 459

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ po zmianie (2) doc 109,5 2018.01.11 774

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Wzór oferty doc 26,7 2018.01.11 740
1a Oferta część szczegółowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia po zmianie (2) xls 130,5 2018.01.11 860
2 Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) docx 77,2 2018.01.11 744
3 Wzór umowy po zmianie pdf 574,7 2018.01.11 755
4 Oświadczenie dla wyrobów medycznych doc 17,6 2018.01.11 758
5 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2018.01.11 745

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 60,7 2018.02.14 455

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 1025,4 2018.02.05 589

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2018-OJS034-073939-pl ogłoszenie o zmianie (2) pdf 69,0 2018.02.17 404
Protokol z otwarcia ofert doc 21,4 2018.03.02 230

Pobierz wszystkie dokumenty