Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-2/18

"Dostawa odczynników do badań diagnostycznych"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS007-010931 pdf 378,5 2018-01-11 139

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 988,0 2018-01-11 96

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Wzór oferty doc 26,7 2018-01-11 92
1a Oferta część szczegółowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia xls 127,5 2018-01-11 119
2 Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) docx 77,2 2018-01-11 92
3 Wzór umowy pdf 520,6 2018-01-11 91
4 Oświadczenie dla wyrobów medycznych doc 17,6 2018-01-11 92
5 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2018-01-11 92

Pobierz wszystkie dokumenty