Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-2/18

"Dostawa odczynników do badań diagnostycznych"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS007-010931 pdf 378,5 2018-01-11 916

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie (1) pdf 71,8 2018-02-05 513
Ogłoszenie o zmianie (2) pdf 72,5 2018-02-14 408

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ po zmianie (2) doc 109,5 2018-01-11 735

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Wzór oferty doc 26,7 2018-01-11 700
1a Oferta część szczegółowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia po zmianie (2) xls 130,5 2018-01-11 808
2 Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) docx 77,2 2018-01-11 701
3 Wzór umowy po zmianie pdf 574,7 2018-01-11 714
4 Oświadczenie dla wyrobów medycznych doc 17,6 2018-01-11 708
5 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2018-01-11 705

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 60,7 2018-02-14 407

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 1025,4 2018-02-05 536

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2018-OJS034-073939-pl ogłoszenie o zmianie (2) pdf 69,0 2018-02-17 352
Protokol z otwarcia ofert doc 21,4 2018-03-02 182

Pobierz wszystkie dokumenty