Szczegóły ogłoszenia

Sa.270.5.2018

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec w leśnictwach Łupowo, Motylewo, Nowiny w latach 2018 - 2020"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 4488,7 2018.01.10 222

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe pdf 566,0 2018.03.16 168

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja nr 2 o zmianach w ogłoszeniu pdf 137,2 2018.02.05 187
Informacja o zmianach w ogłoszeniu pdf 258,1 2018.01.10 194

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - Usługi Leśne 2018-2020 pdf 14743,6 2018.01.10 155

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zalacznik_nr8_Wzor_umowy_wieloletnia pdf 681,9 2018.01.10 175
Załącznik nr 1 Oferta doc 161,5 2018.01.10 188
Załącznik nr 2-5- kosztorys ofertowy pakiet 5 xlsx 12,1 2018.01.10 174
Załącznik nr 2-6 - kosztorys ofertowy pakiet 6 xlsx 12,1 2018.01.10 171
Załącznik nr 2-7 - kosztorys ofertowy pakiet 7 xlsx 12,1 2018.01.10 189
Załącznik nr 3 - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia pdf 205,4 2018.01.10 167
Załącznik nr 3 3 OPZ - Zestawienie stopni i współczynników trudności pozysk pdf 85,2 2018.01.10 183
Załącznik nr 3.1. OPZ - Zestawienie pozycji prac wchodzących w zakres przedm pdf 355,2 2018.01.10 167
Załącznik nr 3.2. OPZ - Zestawienie szczegółowe miąższości drewna na pozycja pdf 123,0 2018.01.10 181
Załącznik nr 3.4. OPZ - Zestawienie pozycji niedostępnych dla pozyskania mas pdf 107,6 2018.01.10 191
Załącznik nr 4 Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) doc 291,5 2018.01.10 190
Załącznik nr 5 Niewiążący wzór zobowiązania do odddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia doc 151,0 2018.01.10 203
Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności grupy kapitałowej doc 152,5 2018.01.10 173
Załącznik nr 7 Oświadczenie w sprawie braku podstaw do wykluczenia określonych w art.24 ust.1 pkt15. 22 PZP oraz w art 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24. ust. 5. pkt.5-7 PZP. doc 148,5 2018.01.10 183
Załącznik nr 9 - katalog norm czasu dla prac leśnych pdf 7502,5 2018.01.10 176
Załącznik nr10 - Specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gosp.leś pdf 1006,1 2018.01.10 168

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 452,1 2018.02.20 166

Pobierz wszystkie dokumenty