Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-1/18

"Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS005-006570 pdf 399,5 2018-01-09 271

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 1003,0 2018-01-09 253

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Wzór oferty doc 24,6 2018-01-09 210
1a Wzór oferty część szczegółowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia xlsx 187,1 2018-01-09 310
2 Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) docx 77,2 2018-01-09 203
3 Wzór umowy pdf 537,7 2018-01-09 208
4 Oświadczenie dla wyrobów medycznych doc 17,6 2018-01-09 207
5 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,5 2018-01-09 204

Pobierz wszystkie dokumenty