Szczegóły ogłoszenia

I / 1 / 2018

"Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy"

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 203,5 2018.01.08 151

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 1004,7 2018.01.08 116

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
000000 Wymagania ogólne pdf 332,2 2018.01.08 154
010101 Roboty pomiarowe pdf 263,2 2018.01.08 138
010204 rozbiórki pdf 266,2 2018.01.08 130
010305 regulacja zaworów wody. pdf 386,2 2018.01.08 127
020101 Wykopy pdf 285,7 2018.01.08 152
020301 Nasypy pdf 334,3 2018.01.08 152
030201 kanalizacja deszczowa pdf 310,3 2018.01.08 194
040101 zagęszczanie koryta pdf 273,6 2018.01.08 138
040301skropienie pdf 304,2 2018.01.08 132
040402 podbudowa z kruszywa pdf 362,0 2018.01.08 127
040501 ulepszone podłoże pdf 309,3 2018.01.08 128
040701a Podbudowa z BA pdf 582,6 2018.01.08 132
050305A Warstwa wiążąca pdf 563,8 2018.01.08 164
050305B Warstwa ścieralna pdf 579,1 2018.01.08 128
050311 Frezowanie pdf 259,7 2018.01.08 135
050323a kostka brukowa betonowa pdf 311,4 2018.01.08 139
060301a utwardzone pobocze z kruszywa pdf 292,5 2018.01.08 151
060301b utwardzenie pobocza frezem pdf 257,8 2018.01.08 144
070201 znaki pionowe pdf 287,6 2018.01.08 134
080101 Krawężniki pdf 290,1 2018.01.08 139
080301 obrzeża pdf 276,1 2018.01.08 220
080502 ściek z kostki pdf 334,3 2018.01.08 142
GG 000103 Pomiary powykonawcze pdf 336,5 2018.01.08 156
rysunki + plan sytuacyjny pdf 11909,0 2018.01.08 149
strona tytułowa pdf 481,3 2018.01.08 147
Wydawy kosztorys Oferta pdf 33,9 2018.01.08 139
załącznik nr 1 oferta pdf 193,1 2018.01.08 140
załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków pdf 150,0 2018.01.08 134
załącznik nr 3 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia pdf 166,2 2018.01.08 135
załącznik nr 4 oświadczenie o grupie kapitałowej pdf 150,1 2018.01.08 150
załącznik nr 5 wykaz robót budowlanych pdf 213,4 2018.01.08 136
załącznik nr 6 zobowiązanie innego podmiotu pdf 194,4 2018.01.08 136
załącznik nr 6a zobowiązanie syt.finansowa pdf 194,8 2018.01.08 153
załącznik nr 7 oświadczenie pod.zobow. dot. przesłanek wykluczenia pdf 148,9 2018.01.08 125
załącznik nr 8 oświadczenie o zatrudnieniu pdf 148,3 2018.01.08 116
załącznik nr 9 projekt umowy pdf 517,8 2018.01.08 126
Zielona Wieś Kosztorys Oferta pdf 67,3 2018.01.08 148

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 389,0 2018.01.16 128
Odpowiedź 2 na zapytania w sprawie SIWZ pdf 358,8 2018.01.19 127

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2018.01.24 144

Pobierz wszystkie dokumenty