Szczegóły ogłoszenia

I / 1 / 2018

"Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy"

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 203,5 2018.01.08 169

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 1004,7 2018.01.08 128

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
000000 Wymagania ogólne pdf 332,2 2018.01.08 174
010101 Roboty pomiarowe pdf 263,2 2018.01.08 153
010204 rozbiórki pdf 266,2 2018.01.08 145
010305 regulacja zaworów wody. pdf 386,2 2018.01.08 141
020101 Wykopy pdf 285,7 2018.01.08 165
020301 Nasypy pdf 334,3 2018.01.08 169
030201 kanalizacja deszczowa pdf 310,3 2018.01.08 208
040101 zagęszczanie koryta pdf 273,6 2018.01.08 152
040301skropienie pdf 304,2 2018.01.08 149
040402 podbudowa z kruszywa pdf 362,0 2018.01.08 143
040501 ulepszone podłoże pdf 309,3 2018.01.08 143
040701a Podbudowa z BA pdf 582,6 2018.01.08 148
050305A Warstwa wiążąca pdf 563,8 2018.01.08 183
050305B Warstwa ścieralna pdf 579,1 2018.01.08 145
050311 Frezowanie pdf 259,7 2018.01.08 153
050323a kostka brukowa betonowa pdf 311,4 2018.01.08 157
060301a utwardzone pobocze z kruszywa pdf 292,5 2018.01.08 172
060301b utwardzenie pobocza frezem pdf 257,8 2018.01.08 162
070201 znaki pionowe pdf 287,6 2018.01.08 154
080101 Krawężniki pdf 290,1 2018.01.08 154
080301 obrzeża pdf 276,1 2018.01.08 236
080502 ściek z kostki pdf 334,3 2018.01.08 156
GG 000103 Pomiary powykonawcze pdf 336,5 2018.01.08 171
rysunki + plan sytuacyjny pdf 11909,0 2018.01.08 165
strona tytułowa pdf 481,3 2018.01.08 164
Wydawy kosztorys Oferta pdf 33,9 2018.01.08 154
załącznik nr 1 oferta pdf 193,1 2018.01.08 154
załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków pdf 150,0 2018.01.08 152
załącznik nr 3 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia pdf 166,2 2018.01.08 148
załącznik nr 4 oświadczenie o grupie kapitałowej pdf 150,1 2018.01.08 168
załącznik nr 5 wykaz robót budowlanych pdf 213,4 2018.01.08 157
załącznik nr 6 zobowiązanie innego podmiotu pdf 194,4 2018.01.08 149
załącznik nr 6a zobowiązanie syt.finansowa pdf 194,8 2018.01.08 168
załącznik nr 7 oświadczenie pod.zobow. dot. przesłanek wykluczenia pdf 148,9 2018.01.08 138
załącznik nr 8 oświadczenie o zatrudnieniu pdf 148,3 2018.01.08 131
załącznik nr 9 projekt umowy pdf 517,8 2018.01.08 143
Zielona Wieś Kosztorys Oferta pdf 67,3 2018.01.08 165

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 389,0 2018.01.16 146
Odpowiedź 2 na zapytania w sprawie SIWZ pdf 358,8 2018.01.19 144

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2018.01.24 159

Pobierz wszystkie dokumenty