Szczegóły ogłoszenia

I / 1 / 2018

"Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy"

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 203,5 2018-01-08 105

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 1004,7 2018-01-08 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
000000 Wymagania ogólne pdf 332,2 2018-01-08 97
010101 Roboty pomiarowe pdf 263,2 2018-01-08 93
010204 rozbiórki pdf 266,2 2018-01-08 96
010305 regulacja zaworów wody. pdf 386,2 2018-01-08 91
020101 Wykopy pdf 285,7 2018-01-08 95
020301 Nasypy pdf 334,3 2018-01-08 96
030201 kanalizacja deszczowa pdf 310,3 2018-01-08 96
040101 zagęszczanie koryta pdf 273,6 2018-01-08 90
040301skropienie pdf 304,2 2018-01-08 93
040402 podbudowa z kruszywa pdf 362,0 2018-01-08 94
040501 ulepszone podłoże pdf 309,3 2018-01-08 91
040701a Podbudowa z BA pdf 582,6 2018-01-08 95
050305A Warstwa wiążąca pdf 563,8 2018-01-08 89
050305B Warstwa ścieralna pdf 579,1 2018-01-08 90
050311 Frezowanie pdf 259,7 2018-01-08 97
050323a kostka brukowa betonowa pdf 311,4 2018-01-08 98
060301a utwardzone pobocze z kruszywa pdf 292,5 2018-01-08 95
060301b utwardzenie pobocza frezem pdf 257,8 2018-01-08 99
070201 znaki pionowe pdf 287,6 2018-01-08 91
080101 Krawężniki pdf 290,1 2018-01-08 97
080301 obrzeża pdf 276,1 2018-01-08 99
080502 ściek z kostki pdf 334,3 2018-01-08 95
GG 000103 Pomiary powykonawcze pdf 336,5 2018-01-08 100
rysunki + plan sytuacyjny pdf 11909,0 2018-01-08 97
strona tytułowa pdf 481,3 2018-01-08 97
Wydawy kosztorys Oferta pdf 33,9 2018-01-08 97
załącznik nr 1 oferta pdf 193,1 2018-01-08 101
załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków pdf 150,0 2018-01-08 94
załącznik nr 3 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia pdf 166,2 2018-01-08 93
załącznik nr 4 oświadczenie o grupie kapitałowej pdf 150,1 2018-01-08 101
załącznik nr 5 wykaz robót budowlanych pdf 213,4 2018-01-08 97
załącznik nr 6 zobowiązanie innego podmiotu pdf 194,4 2018-01-08 97
załącznik nr 6a zobowiązanie syt.finansowa pdf 194,8 2018-01-08 103
załącznik nr 7 oświadczenie pod.zobow. dot. przesłanek wykluczenia pdf 148,9 2018-01-08 91
załącznik nr 8 oświadczenie o zatrudnieniu pdf 148,3 2018-01-08 84
załącznik nr 9 projekt umowy pdf 517,8 2018-01-08 91
Zielona Wieś Kosztorys Oferta pdf 67,3 2018-01-08 101

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 389,0 2018-01-16 94
Odpowiedź 2 na zapytania w sprawie SIWZ pdf 358,8 2018-01-19 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2018-01-24 86

Pobierz wszystkie dokumenty