Szczegóły ogłoszenia

CSKDZMIZP-2375/20/12/01/2017

"Zakup i dostawa sprzętu i aparatury w ramach projektu:: Zdrowe serce - zakup sprzętu i aparatury medycznej w CSK MSWiA w Warszawie"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 275,8 2018-01-06 133

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 329,5 2018-01-06 177

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 153,0 2018-01-06 93
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 144,0 2018-01-06 94
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 393,0 2018-01-06 91
Kardioangiograf_ tabela z ocena doc 67,5 2018-01-06 99
KrążenieL_tabela z ocena doc 50,0 2018-01-06 93
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO-GOTOWIEC doc 133,5 2018-01-06 93
Szczegółowy opis zamówienia doc 1600,5 2018-01-06 225
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 248,5 2018-01-06 156
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 167,0 2018-01-06 100
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 139,5 2018-01-06 89

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 27,0 2018-01-08 155
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 doc 130,0 2018-01-19 116
Powiadomienie o zmianie terminu realizacfji oraz powiadomienie o wizji lokalnej doc 131,0 2018-02-07 71

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 434,5 2018-02-09 73

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 174,0 2018-02-26 90
Kardioangiograf_ tabela z ocena 20_01_2018 doc 190,0 2018-01-19 73
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 128,5 2018-02-07 106
szczegółowy opis zamówienia Zadanie 1 20_01_2018 doc 393,5 2018-01-19 100
szczegółowy opis zamówienia Zadanie 2 20_01_2018 doc 353,0 2018-01-19 91

Pobierz wszystkie dokumenty