Szczegóły ogłoszenia

CSKDZMIZP-2375/20/12/01/2017

"Zakup i dostawa sprzętu i aparatury w ramach projektu:: Zdrowe serce - zakup sprzętu i aparatury medycznej w CSK MSWiA w Warszawie"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 275,8 2018.01.06 143

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 329,5 2018.01.06 186

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 153,0 2018.01.06 100
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 144,0 2018.01.06 101
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 393,0 2018.01.06 98
Kardioangiograf_ tabela z ocena doc 67,5 2018.01.06 106
KrążenieL_tabela z ocena doc 50,0 2018.01.06 102
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO-GOTOWIEC doc 133,5 2018.01.06 100
Szczegółowy opis zamówienia doc 1600,5 2018.01.06 239
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 248,5 2018.01.06 164
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 167,0 2018.01.06 109
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 139,5 2018.01.06 96

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 27,0 2018.01.08 164
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 doc 130,0 2018.01.19 125
Powiadomienie o zmianie terminu realizacfji oraz powiadomienie o wizji lokalnej doc 131,0 2018.02.07 82

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 434,5 2018.02.09 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 174,0 2018.02.26 107
Kardioangiograf_ tabela z ocena 20_01_2018 doc 190,0 2018.01.19 81
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 128,5 2018.02.07 121
szczegółowy opis zamówienia Zadanie 1 20_01_2018 doc 393,5 2018.01.19 111
szczegółowy opis zamówienia Zadanie 2 20_01_2018 doc 353,0 2018.01.19 100

Pobierz wszystkie dokumenty