Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-8/18

"Wykonanie projektu dla budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie- KC-zp.272-8/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 38,4 2018.01.05 137

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZMIANA OGŁOSZENIA doc 20,8 2018.01.11 131

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 218,5 2018.01.05 187

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,0 2018.01.05 121
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 45,0 2018.01.05 121
Wzór formularza oferty doc 63,0 2018.01.05 124
Wzór umowy doc 175,5 2018.01.05 123
wzór Wykaz osób doc 43,0 2018.01.05 120
wzór wykazu usług doc 41,5 2018.01.05 120
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2018.01.05 122

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (1) doc 212,6 2018.01.10 147
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 212,8 2018.01.10 129
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ(3) doc 213,2 2018.01.11 130

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 23,4 2018.01.17 81
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 212,3 2018.01.11 138
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 37,0 2018.01.05 119
zestawienie z otwarcia ofert pdf 828,7 2018.01.17 133

Pobierz wszystkie dokumenty