Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-8/18

"Wykonanie projektu dla budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie- KC-zp.272-8/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 38,4 2018.01.05 146

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZMIANA OGŁOSZENIA doc 20,8 2018.01.11 140

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 218,5 2018.01.05 193

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,0 2018.01.05 130
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 45,0 2018.01.05 129
Wzór formularza oferty doc 63,0 2018.01.05 132
Wzór umowy doc 175,5 2018.01.05 131
wzór Wykaz osób doc 43,0 2018.01.05 128
wzór wykazu usług doc 41,5 2018.01.05 128
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2018.01.05 130

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (1) doc 212,6 2018.01.10 156
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 212,8 2018.01.10 138
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ(3) doc 213,2 2018.01.11 140

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 23,4 2018.01.17 89
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 212,3 2018.01.11 146
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 37,0 2018.01.05 129
zestawienie z otwarcia ofert pdf 828,7 2018.01.17 142

Pobierz wszystkie dokumenty