Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-8/18

"Wykonanie projektu dla budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie- KC-zp.272-8/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 38,4 2018-01-05 129

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZMIANA OGŁOSZENIA doc 20,8 2018-01-11 124

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 218,5 2018-01-05 183

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,0 2018-01-05 111
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 45,0 2018-01-05 111
Wzór formularza oferty doc 63,0 2018-01-05 114
Wzór umowy doc 175,5 2018-01-05 113
wzór Wykaz osób doc 43,0 2018-01-05 110
wzór wykazu usług doc 41,5 2018-01-05 110
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2018-01-05 112

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (1) doc 212,6 2018-01-10 139
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 212,8 2018-01-10 119
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ(3) doc 213,2 2018-01-11 124

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 23,4 2018-01-17 72
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 212,3 2018-01-11 129
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 37,0 2018-01-05 111
zestawienie z otwarcia ofert pdf 828,7 2018-01-17 125

Pobierz wszystkie dokumenty