Szczegóły ogłoszenia

102/2017

"Doposażenie Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 10Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 111,0 2018-01-03 82

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zm Ogłoszenia DzUUE docx 95,4 2018-01-06 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 942,1 2018-01-03 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 98,5 2018-01-03 51
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 80,5 2018-01-03 52
Projekt umowy na dostawę jedn. docx 606,5 2018-01-03 55
Specyfikacja techn. Zadanie 1 ultrasonograf doc 274,5 2018-01-03 64
Specyfikacja techn. Zadanie 2 monitory doc 283,0 2018-01-03 59
Specyfikacja techn. Zadanie 3 kapnometr doc 174,0 2018-01-03 56
Specyfikacja techn. Zadanie 4 wózek doc 167,0 2018-01-03 66
Specyfikacja techn. Zadanie 5 monitor diagn. rtg doc 153,5 2018-01-03 54
Specyfikacja techn. Zadanie 6 ramię C doc 219,0 2018-01-03 62
Wykaz dostaw lub usług doc 93,5 2018-01-03 55
Wzór_oferty_XLS102-inne_dokumenty xls 113,0 2018-01-03 49
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 97,4 2018-01-03 53

Pobierz wszystkie dokumenty