Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.13.2017

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Różańsko w latach 2018-2020"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 5171,8 2018-01-03 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_wieloletnia pdf 473,8 2018-01-03 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zal. nr 2 do SIWZ - Kosztorys ofertowy pdf 31,6 2018-01-03 26
Zal. nr 8 do SIWZ - Wzor umowy wieloletnia pdf 234,1 2018-01-03 16
Zał. nr 1 do SIWZ - Oferta pdf 41,8 2018-01-03 17
Zał. nr 10 do SIWZ - Specyfikacja_techniczna_wybranych_prac_z_zakresu_gospodarki_ pdf 425,9 2018-01-03 14
Zał. nr 2 do SIWZ - kosztorys ofertowy - pakiet 1 pdf 187,8 2018-01-03 27
Zał. nr 2 do SIWZ - kosztorys ofertowy - pakiet 2 pdf 187,4 2018-01-03 15
Zał. nr 2 do SIWZ - kosztorys ofertowy - pakiet 3 pdf 187,8 2018-01-03 17
Zał. nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia_(2) pdf 192,9 2018-01-03 18
Zał. nr 3.1 do SIWZ - Zestawienie_pozycji_prac_wchodzących_w_zakres_przedmiotu_ pdf 638,7 2018-01-03 18
Zał. nr 3.2 do SIWZ - Zestawienie_szczegółowe_miąższości_drewna_na_pozycjach pdf 214,9 2018-01-03 20
Zał. nr 3.3 do SIWZ - Zestawienie_stopni_trudności_,_odległości_zrywki pdf 122,6 2018-01-03 19
Zał. nr 3.4 do SIWZ - Zestawienie_pozycji_niedostępnych_dla_pozyskania_maszynow pdf 83,7 2018-01-03 20
Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) pdf 159,2 2018-01-03 14
Zał. nr 5 do SIWZ - Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia pdf 35,5 2018-01-03 16
Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej pdf 44,1 2018-01-03 15
Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie_w_sprawie_braku_podstaw_wykluczenia pdf 43,7 2018-01-03 18
Zał. nr 9 do SIWZ - Katalogi_norm_czasu_pracy pdf 484,8 2018-01-03 15

Pobierz wszystkie dokumenty