Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/102/2017

"Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (45 zadań częściowych) "

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 971,0 2018.01.02 395

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 499,1 2018.01.02 553

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2018.01.02 268
Formularz cenowy - zzałącznik nr 2 do SIWZ doc 26028,5 2018.01.02 867
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ doc 579,5 2018.01.02 415
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,5 2018.01.02 259
Wzór umowy - załącznk nr 5 do SIWZ pdf 11562,3 2018.01.02 289

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 527,9 2018.03.30 155

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ - modyfikacja 30.03.2018 doc 186,0 2018.03.30 105
I Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.06 pdf 1883,2 2018.06.13 54
II Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.06.2018 pdf 1809,6 2018.06.25 37
III Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.07.2018 pdf 2998,8 2018.07.06 28
Informacja z otwarcia ofert pdf 2675,9 2018.05.08 104
IV Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.07.2018 pdf 1808,3 2018.07.12 12
Modyfikacja Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ - 30.03.2018 doc 4723,0 2018.03.30 152
Modyfikacja SIWZ pdf 1089,9 2018.04.20 69
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ 30.04.2018 pdf 4041,9 2018.04.30 44
Ogłoszenie - sprostowanie II pdf 70,1 2018.02.28 196
Ogłoszenie - sprostowanie III pdf 70,0 2018.03.15 136
Ogłoszenie - sprostowanie IV pdf 70,0 2018.04.12 61
Ogłoszenie - sprostowanie V pdf 86,3 2018.04.20 66
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 15.03.2018 pdf 455,5 2018.03.15 169
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 28.02.2018 doc 27,5 2018.02.28 211
Przedłużenie terminu składania ofert 08.02.2018 pdf 450,6 2018.02.08 344
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) - modyfikacja 30.03.201 docx 109,1 2018.03.30 138
Wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ - modyfikacja 30.04.2018 docx 110,0 2018.04.30 42
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 12.04.2018 pdf 454,5 2018.04.12 137

Pobierz wszystkie dokumenty