Szczegóły ogłoszenia

KA-2/117/2017

"Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej dla Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 72,0 2018.01.02 250

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 200,0 2018.01.02 233

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 46,5 2018.01.02 242
Harmonogram rzeczowo - finansowy xls 28,5 2018.01.02 224
Karta materiałowa pdf 311,8 2018.01.02 241
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2018.01.02 238
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,0 2018.01.02 227
Projekt umowy doc 227,5 2018.01.02 245
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WM Hala sportowa 2017 zip 175781,3 2018.01.02 377
Wykaz osób doc 36,0 2018.01.02 246
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2018.01.02 148
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2018.01.02 145

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 722,8 2018.01.15 224

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 40,0 2018.01.18 240

Pobierz wszystkie dokumenty