Szczegóły ogłoszenia

KA-2/117/2017

"Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej dla Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 72,0 2018.01.02 218

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 200,0 2018.01.02 208

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 46,5 2018.01.02 206
Harmonogram rzeczowo - finansowy xls 28,5 2018.01.02 190
Karta materiałowa pdf 311,8 2018.01.02 203
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2018.01.02 193
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,0 2018.01.02 197
Projekt umowy doc 227,5 2018.01.02 192
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WM Hala sportowa 2017 zip 175781,3 2018.01.02 284
Wykaz osób doc 36,0 2018.01.02 184
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2018.01.02 110
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2018.01.02 100

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 722,8 2018.01.15 178

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 40,0 2018.01.18 203

Pobierz wszystkie dokumenty