Szczegóły ogłoszenia

KA-2/117/2017

"Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej dla Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 72,0 2018-01-02 203

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 200,0 2018-01-02 181

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 46,5 2018-01-02 175
Harmonogram rzeczowo - finansowy xls 28,5 2018-01-02 163
Karta materiałowa pdf 311,8 2018-01-02 181
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2018-01-02 164
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,0 2018-01-02 165
Projekt umowy doc 227,5 2018-01-02 178
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WM Hala sportowa 2017 zip 175781,3 2018-01-02 254
Wykaz osób doc 36,0 2018-01-02 156
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2018-01-02 86
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2018-01-02 74

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 722,8 2018-01-15 151

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 40,0 2018-01-18 178

Pobierz wszystkie dokumenty