Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-43/17

"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 315,1 2018-01-02 143

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 68,7 2018-01-02 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,6 2018-01-02 40
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 95,9 2018-01-02 40
protokół odbioru docx 18,0 2018-01-02 37
Wzór oferty na dostawy doc 46,9 2018-01-02 40
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 50,7 2018-01-02 39
Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 281,0 2018-01-02 82

Pobierz wszystkie dokumenty