Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-43/17

"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 315,1 2018.01.02 387

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 68,7 2018.01.02 170

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,6 2018.01.02 151
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 95,9 2018.01.02 135
protokół odbioru docx 18,0 2018.01.02 128
Wzór oferty na dostawy doc 46,9 2018.01.02 133
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 50,7 2018.01.02 140
Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 281,0 2018.01.02 240

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 38,1 2018.01.23 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 38,4 2018.02.08 102
Powiadomienie o unieważnieniu zadań (zadanie 6 i 10) doc 32,3 2018.02.13 77

Pobierz wszystkie dokumenty