Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-43/17

"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 315,1 2018-01-02 375

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 68,7 2018-01-02 154

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,6 2018-01-02 133
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 95,9 2018-01-02 128
protokół odbioru docx 18,0 2018-01-02 115
Wzór oferty na dostawy doc 46,9 2018-01-02 123
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 50,7 2018-01-02 123
Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 281,0 2018-01-02 225

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 38,1 2018-01-23 91

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 38,4 2018-02-08 83
Powiadomienie o unieważnieniu zadań (zadanie 6 i 10) doc 32,3 2018-02-13 63

Pobierz wszystkie dokumenty