Szczegóły ogłoszenia

NZ/78/D/N/L/2017/2018

"Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego ujętych w 29 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 518,3 2017-12-30 128

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura pełna (pakiety) pdf 690,8 2017-12-30 149

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2017-12-30 123
Formularz asortymentowo-cenowy xls 394,5 2017-12-30 225
Formularz ofertowy docx 26,1 2017-12-30 123
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,7 2017-12-30 124
Projekt umowy docx 34,5 2017-12-30 129
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2017-12-30 115

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 495,8 2018-01-11 142
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 2 pdf 330,1 2018-01-23 125
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 3 pdf 269,2 2018-02-07 108

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 240,5 2018-02-12 98

Pobierz wszystkie dokumenty