Szczegóły ogłoszenia

NZ/78/D/N/L/2017/2018

"Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego ujętych w 29 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 518,3 2017.12.30 152

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura pełna (pakiety) pdf 690,8 2017.12.30 153

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2017.12.30 143
Formularz asortymentowo-cenowy xls 394,5 2017.12.30 245
Formularz ofertowy docx 26,1 2017.12.30 135
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,7 2017.12.30 139
Projekt umowy docx 34,5 2017.12.30 147
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2017.12.30 136

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 495,8 2018.01.11 163
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 2 pdf 330,1 2018.01.23 150
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 3 pdf 269,2 2018.02.07 126

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 240,5 2018.02.12 123

Pobierz wszystkie dokumenty