Szczegóły ogłoszenia

NZ/78/D/N/L/2017/2018

"Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego ujętych w 29 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 518,3 2017.12.30 183

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura pełna (pakiety) pdf 690,8 2017.12.30 171

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2017.12.30 164
Formularz asortymentowo-cenowy xls 394,5 2017.12.30 260
Formularz ofertowy docx 26,1 2017.12.30 152
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,7 2017.12.30 157
Projekt umowy docx 34,5 2017.12.30 166
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2017.12.30 169

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 495,8 2018.01.11 196
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 2 pdf 330,1 2018.01.23 168
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 3 pdf 269,2 2018.02.07 154

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 240,5 2018.02.12 138

Pobierz wszystkie dokumenty