Szczegóły ogłoszenia

BZ.272.49.2017

"Zaprojektowanie i wykonanie instalacji/urządzeń/obiektu dla kompletnego połączenia istniejącego odcinka przyłącza wody geotermalnej z głowicą na otworze IG-1 w Porębie Wielkiej, wraz z uruchomieniem wykonanego połączenia, celem rozpoczęcia prawidłowej eksploatacji wody geotermalnej"

Zarząd Powiatu w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 142,0 2017-12-29 90

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 238,0 2017-12-29 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Projekt Prac Geologicznych w celu aktualizacji zasobów eksploatacyjnych wó pdf 21606,9 2017-12-29 75
10 Decyzja koncesja - przedłużenie terminu od GWT pdf 658,1 2017-12-29 78
11 Karta informacyjna przedsięwzięcia do decyzji środowiskowej od GWT pdf 1794,0 2017-12-29 80
12 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach od GWT pdf 1906,2 2017-12-29 80
13 Deklaracja zgodności 134-WO-12 dotyczy zagłowiczenia od GWT pdf 5352,2 2017-12-29 80
14 Schemat głowicy z opisem opracowanie nieoficjalne - do zweryfikowania we pdf 594,7 2017-12-29 80
15 Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pdf 1369,9 2017-12-29 68
16 Wytyczne Pana Waligóry do projektu i schemat pdf 969,0 2017-12-29 77
17 Karta katalogowa odpiaszczacza pdf 309,4 2017-12-29 76
18 Kopia mapy ewidencyjnej pdf 378,5 2017-12-29 78
19 Kopia z mapy zasadniczej pdf 601,3 2017-12-29 71
2 Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej podziemnych wód mineralnych pdf 50715,9 2017-12-29 72
20 Mapa inwentaryzacji powykonawczej stacji uzdatniania wody - fragment pdf 582,9 2017-12-29 74
21 informacja wymogi dla obrębu głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 4 pdf 198,7 2017-12-29 78
22 Informacja uzgadnianie projektu z Okręgowym Urzędem Górniczym w Krakowie pdf 398,2 2017-12-29 73
23 Aktualne warunki przyłączenia - energii elektrycznej pdf 1443,4 2017-12-29 71
24 Dokumentacja fotograficzna istniejącej głowicy docx 5559,4 2017-12-29 72
25 Deklaracja właściwości użytkowych dla materiału, z którego wykonany jest pdf 609,4 2017-12-29 74
26 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - przyłącz i stacja uzdatniania pdf 2463,0 2017-12-29 68
27 Kopia mapy do celów projektowych pdf 951,7 2017-12-29 73
28 Decyzja Starosty Limanowskiego nr 1212016 z 20.05.2016 pdf 1203,3 2017-12-29 71
29 Zmiany nieistotne wprowadzone w czasie wykonywania robót związanych z ist pdf 3640,7 2017-12-29 77
3 Wyniki pompowania oczyszczającego i pomiarowego otworu Poręba wielka IG-1 pdf 61216,8 2017-12-29 77
30 Projekt budowlany zip 99567,8 2017-12-29 76
31 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieru pdf 790,1 2017-12-29 76
4 Dziennik wiertniczy od GWT pdf 3771,2 2017-12-29 76
5 Wykres z próby ciśnieniowej od GWT pdf 75,3 2017-12-29 80
6 Duża analiza fizykochemiczna wody z ujęcia od GWT pdf 345,3 2017-12-29 71
7 Sprawozdanie z badań nr 32 2012 - solanka od GWT pdf 6853,4 2017-12-29 72
8 Umowa ustanowienie użytku górniczego od GWT pdf 2051,1 2017-12-29 73
9 Decyzja koncesja na wydobycie od GWT pdf 1140,4 2017-12-29 76
Program funkcjionalno - użytkowy doc 340,0 2017-12-29 76
Projekt_umowy doc 216,5 2017-12-29 80
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza oferty doc 81,0 2017-12-29 84
Załącznik nr 2 - dot. przesłanek wykluczenia z postępowania doc 49,0 2017-12-29 74
Załącznik nr 3 dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu doc 49,0 2017-12-29 77
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynale doc 52,5 2017-12-29 77
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji ni doc 43,0 2017-12-29 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018-01-15 64

Pobierz wszystkie dokumenty