Szczegóły ogłoszenia

30/12/ZP/2017

"Dostawy materiałów - 4 zadania"

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 65,8 2017-12-29 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 52,2 2017-12-29 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2017-12-29 45
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 25,0 2017-12-29 42
istotne dla stron postanowienia doc 78,5 2017-12-29 45
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,5 2017-12-29 44
Wzór oferty - wymagane dokumenty xls 242,5 2017-12-29 72

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 318,1 2018-01-16 5

Pobierz wszystkie dokumenty