Szczegóły ogłoszenia

NA/P/376/2017

"Zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu kontroli dostępu do parkingów Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2017.12.29 269

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 74,6 2017.12.29 127

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017.12.29 158
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017.12.29 150
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 7z 10395,9 2017.12.29 176
Wykaz osób doc 19,3 2017.12.29 146
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2017.12.29 151
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,4 2017.12.29 145
Wzór umowy na roboty budowlane rar 353,3 2017.12.29 151
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.12.29 152

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,4 2018.01.09 140

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.01.16 131

Pobierz wszystkie dokumenty