Szczegóły ogłoszenia

NA/P/369/2017

"Przygotowanie dokumentacji na węzły cieplne w rejonie ul. W. Pola"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2017.12.29 204

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,8 2017.12.29 121

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.12.29 125
Formularz oferty doc 27,2 2017.12.29 132
Opis przedmiotu zamówienia rar 556,6 2017.12.29 134
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.12.29 137
Wykaz dostaw lub usług doc 20,8 2017.12.29 123
Wykaz osób doc 19,2 2017.12.29 126
Wzór umowy doc 156,5 2017.12.29 133
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.12.29 118

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,1 2018.01.04 112

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2018.01.10 114

Pobierz wszystkie dokumenty