Szczegóły ogłoszenia

NA/P/369/2017

"Przygotowanie dokumentacji na węzły cieplne w rejonie ul. W. Pola"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2017-12-29 186

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,8 2017-12-29 105

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017-12-29 100
Formularz oferty doc 27,2 2017-12-29 108
Opis przedmiotu zamówienia rar 556,6 2017-12-29 119
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017-12-29 115
Wykaz dostaw lub usług doc 20,8 2017-12-29 103
Wykaz osób doc 19,2 2017-12-29 103
Wzór umowy doc 156,5 2017-12-29 122
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017-12-29 99

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,1 2018-01-04 93

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2018-01-10 96

Pobierz wszystkie dokumenty