Szczegóły ogłoszenia

NA/P/369/2017

"Przygotowanie dokumentacji na węzły cieplne w rejonie ul. W. Pola"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2017.12.29 219

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,8 2017.12.29 129

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.12.29 158
Formularz oferty doc 27,2 2017.12.29 176
Opis przedmiotu zamówienia rar 556,6 2017.12.29 152
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.12.29 163
Wykaz dostaw lub usług doc 20,8 2017.12.29 139
Wykaz osób doc 19,2 2017.12.29 142
Wzór umowy doc 156,5 2017.12.29 152
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.12.29 133

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,1 2018.01.04 129

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2018.01.10 132

Pobierz wszystkie dokumenty