Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.41.2017

"Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w centrum Sołectwa Suchoraba"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do zamówieniu doc 59,2 2017.12.29 209

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 422,5 2017.12.29 155

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 24361,3 2017.12.29 213
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 380,8 2017.12.29 176
Formularz oferty doc 413,0 2017.12.29 171
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 396,5 2017.12.29 174
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 440,5 2017.12.29 156
Projket umowy doc 564,5 2017.12.29 172
Przedmiar robót pdf 241,9 2017.12.29 200
STWIORB pdf 1408,3 2017.12.29 171
Wykaz robót budowlanych doc 399,5 2017.12.29 174
Wykaz osób doc 402,0 2017.12.29 173
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 377,4 2017.12.29 172

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 377,6 2018.01.10 153

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 377,2 2018.01.17 172

Pobierz wszystkie dokumenty