Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.41.2017

"Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w centrum Sołectwa Suchoraba"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do zamówieniu doc 59,2 2017.12.29 246

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 422,5 2017.12.29 168

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 24361,3 2017.12.29 236
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 380,8 2017.12.29 204
Formularz oferty doc 413,0 2017.12.29 193
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 396,5 2017.12.29 198
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 440,5 2017.12.29 188
Projket umowy doc 564,5 2017.12.29 204
Przedmiar robót pdf 241,9 2017.12.29 236
STWIORB pdf 1408,3 2017.12.29 208
Wykaz robót budowlanych doc 399,5 2017.12.29 216
Wykaz osób doc 402,0 2017.12.29 211
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 377,4 2017.12.29 197

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 377,6 2018.01.10 176

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 377,2 2018.01.17 207

Pobierz wszystkie dokumenty