Szczegóły ogłoszenia

OR.272.10.2017

"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach (Stara część wraz ze starą salą gimnastyczną) przy ul. Kochanowskiego 22 w Głubczycach wraz z wymianą pieca C.O." w ramach projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego"

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 1908,6 2017.12.28 136

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 2139,0 2017.12.28 122

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi 1 doc 1906,5 2018.01.09 104
Pompy ciepła - METRYKA pdf 196,1 2017.12.28 118
Pompy ciepła - Opis techniczny pdf 101,2 2017.12.28 176
Pompy ciepła - opis techniczny - Instalacja elektryczna pdf 74,3 2017.12.28 134
Pompy ciepła - Projekt zagospodarowania terenu pdf 7382,2 2017.12.28 116
Pompy cipła - Rozdzielnia RGP Rozmieszczenie aparatów pdf 70,9 2017.12.28 131
Pompy cipła - Rozdzielnia RGP Schemat ideowy pdf 123,5 2017.12.28 99
Pompy cipła - Rzut piwnic Instalacja co pdf 230,9 2017.12.28 99
Pompy cipła - Rzut piwnic Instalacja elektryczna pdf 56,0 2017.12.28 106
Pompy cipła - Schemat instalacji pdf 177,2 2017.12.28 110
Pompy cipła - Schemat zasilania pdf 97,6 2017.12.28 111
Pompy cipła - Złącze kablowo-pomiarowe ZK6+P Elewacje pdf 65,4 2017.12.28 109
Pompy cipła - Złącze kablowo-pomiarowe ZK6+P Rozmieszczenie aparatów pdf 101,5 2017.12.28 108
Specyfikacja Techniczna ST 01 pdf 196,8 2017.12.28 109
Specyfikacja Techniczna ST 02 pdf 127,5 2017.12.28 109
Specyfikacja Techniczna ST 03 pdf 189,3 2017.12.28 111
Specyfikacja Techniczna ST 04 pdf 176,8 2017.12.28 104
Specyfikacja Techniczna ST 05 i ST 06 pdf 127,1 2017.12.28 114
Specyfikacja Techniczna ST 07 pdf 117,6 2017.12.28 112
Specyfikacja techniczna wymagania ogólne ST 00 pdf 157,5 2017.12.28 116
Term - A10 pdf 1444,8 2017.12.28 111
Term - A11 pdf 1033,8 2017.12.28 108
Term - A12 pdf 765,0 2017.12.28 105
Term - A13 pdf 709,3 2017.12.28 102
Term - A14 pdf 1972,7 2017.12.28 102
Term - A15 pdf 479,1 2017.12.28 124
Term - A16 pdf 403,3 2017.12.28 111
Term - A17 pdf 406,5 2017.12.28 103
Term - A18 pdf 716,6 2017.12.28 121
Term - A19 pdf 460,1 2017.12.28 114
Term - A2 pdf 906,5 2017.12.28 101
Term - A20 pdf 1404,3 2017.12.28 116
Term - A21 pdf 515,0 2017.12.28 116
Term - A22 pdf 530,6 2017.12.28 97
Term - A23 pdf 461,6 2017.12.28 112
Term - A24 pdf 605,6 2017.12.28 106
Term - A3 pdf 531,9 2017.12.28 97
Term - A4 pdf 563,2 2017.12.28 108
Term - A5 pdf 870,8 2017.12.28 97
Term - A6 pdf 663,7 2017.12.28 105
Term - A7 pdf 578,3 2017.12.28 108
Term - A8 pdf 1932,7 2017.12.28 100
Term - A9 pdf 1182,9 2017.12.28 108
Term - Analiza ekologiczna i ekonomiczna - Budynek Liceum pdf 127,0 2017.12.28 117
Term - Analiza ekologiczna i ekonomiczna - Sala gimnastyczna pdf 120,2 2017.12.28 104
Term - BIOZ pdf 119,4 2017.12.28 110
Term - Bioz pompa ciepła Liceum odt 24,3 2017.12.28 101
Term - Budynek Liceum projektowana charakterystyka energetyczna pdf 75,1 2017.12.28 93
Term - K1 pdf 1539,4 2017.12.28 101
Term - METRYKA pdf 207,2 2017.12.28 100
Term - Opis techniczny pdf 199,2 2017.12.28 108
Term - Opis techniczny do instalacji sanitarnych Liceum pdf 135,1 2017.12.28 98
Term - Projektowana charakterystyka energetyczna Sala sportowa Liceum pdf 78,6 2017.12.28 119
Term - Rys A1 Projekt zagospodarowania terenu pdf 2148,5 2017.12.28 100
Term - Rys S1 Rzut kotłowni Poziom +1,2m pdf 265,5 2017.12.28 118
Term - Rys S2 Rzut kotłowni poziom +3,00m pdf 213,2 2017.12.28 112
Term - Rys S3 Rzut kotłowni Inst co pdf 258,8 2017.12.28 114
Term - Rys S4 Profil kanalizacji deszczowej pdf 474,7 2017.12.28 113
Term - Rys S5 Profile przykanalików kanalizacji deszczowej pdf 349,8 2017.12.28 173
umowa pdf 291,7 2017.12.28 133
Zał. nr 1 - formularz ofertowy doc 1919,0 2017.12.28 119
zał. nr 2 - zrealizowane zamówienia doc 1912,5 2017.12.28 124
zał. nr 3 - wykaz osób doc 1911,0 2017.12.28 112
zał. nr 4 - wykaz sprzętu doc 1913,0 2017.12.28 104
zał. nr 5 - oświadczenie o zatrudnieniu doc 1915,0 2017.12.28 122
zał. nr 6 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 1926,0 2017.12.28 115
zał. nr 7 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó doc 1931,5 2017.12.28 104
zał. nr 8 - zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbęd doc 1916,0 2017.12.28 111
zał. nr 9 - Przedmiar pdf 304,0 2017.12.28 133

Pobierz wszystkie dokumenty