Szczegóły ogłoszenia

OR.272.10.2017

"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach (Stara część wraz ze starą salą gimnastyczną) przy ul. Kochanowskiego 22 w Głubczycach wraz z wymianą pieca C.O." w ramach projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego"

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 1908,6 2017.12.28 117

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 2139,0 2017.12.28 100

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi 1 doc 1906,5 2018.01.09 92
Pompy ciepła - METRYKA pdf 196,1 2017.12.28 102
Pompy ciepła - Opis techniczny pdf 101,2 2017.12.28 139
Pompy ciepła - opis techniczny - Instalacja elektryczna pdf 74,3 2017.12.28 107
Pompy ciepła - Projekt zagospodarowania terenu pdf 7382,2 2017.12.28 94
Pompy cipła - Rozdzielnia RGP Rozmieszczenie aparatów pdf 70,9 2017.12.28 95
Pompy cipła - Rozdzielnia RGP Schemat ideowy pdf 123,5 2017.12.28 89
Pompy cipła - Rzut piwnic Instalacja co pdf 230,9 2017.12.28 88
Pompy cipła - Rzut piwnic Instalacja elektryczna pdf 56,0 2017.12.28 94
Pompy cipła - Schemat instalacji pdf 177,2 2017.12.28 98
Pompy cipła - Schemat zasilania pdf 97,6 2017.12.28 96
Pompy cipła - Złącze kablowo-pomiarowe ZK6+P Elewacje pdf 65,4 2017.12.28 97
Pompy cipła - Złącze kablowo-pomiarowe ZK6+P Rozmieszczenie aparatów pdf 101,5 2017.12.28 94
Specyfikacja Techniczna ST 01 pdf 196,8 2017.12.28 97
Specyfikacja Techniczna ST 02 pdf 127,5 2017.12.28 96
Specyfikacja Techniczna ST 03 pdf 189,3 2017.12.28 97
Specyfikacja Techniczna ST 04 pdf 176,8 2017.12.28 96
Specyfikacja Techniczna ST 05 i ST 06 pdf 127,1 2017.12.28 90
Specyfikacja Techniczna ST 07 pdf 117,6 2017.12.28 101
Specyfikacja techniczna wymagania ogólne ST 00 pdf 157,5 2017.12.28 97
Term - A10 pdf 1444,8 2017.12.28 96
Term - A11 pdf 1033,8 2017.12.28 97
Term - A12 pdf 765,0 2017.12.28 92
Term - A13 pdf 709,3 2017.12.28 93
Term - A14 pdf 1972,7 2017.12.28 91
Term - A15 pdf 479,1 2017.12.28 97
Term - A16 pdf 403,3 2017.12.28 101
Term - A17 pdf 406,5 2017.12.28 93
Term - A18 pdf 716,6 2017.12.28 87
Term - A19 pdf 460,1 2017.12.28 97
Term - A2 pdf 906,5 2017.12.28 91
Term - A20 pdf 1404,3 2017.12.28 98
Term - A21 pdf 515,0 2017.12.28 95
Term - A22 pdf 530,6 2017.12.28 83
Term - A23 pdf 461,6 2017.12.28 98
Term - A24 pdf 605,6 2017.12.28 95
Term - A3 pdf 531,9 2017.12.28 88
Term - A4 pdf 563,2 2017.12.28 91
Term - A5 pdf 870,8 2017.12.28 85
Term - A6 pdf 663,7 2017.12.28 90
Term - A7 pdf 578,3 2017.12.28 89
Term - A8 pdf 1932,7 2017.12.28 86
Term - A9 pdf 1182,9 2017.12.28 87
Term - Analiza ekologiczna i ekonomiczna - Budynek Liceum pdf 127,0 2017.12.28 103
Term - Analiza ekologiczna i ekonomiczna - Sala gimnastyczna pdf 120,2 2017.12.28 93
Term - BIOZ pdf 119,4 2017.12.28 99
Term - Bioz pompa ciepła Liceum odt 24,3 2017.12.28 86
Term - Budynek Liceum projektowana charakterystyka energetyczna pdf 75,1 2017.12.28 82
Term - K1 pdf 1539,4 2017.12.28 92
Term - METRYKA pdf 207,2 2017.12.28 85
Term - Opis techniczny pdf 199,2 2017.12.28 97
Term - Opis techniczny do instalacji sanitarnych Liceum pdf 135,1 2017.12.28 91
Term - Projektowana charakterystyka energetyczna Sala sportowa Liceum pdf 78,6 2017.12.28 107
Term - Rys A1 Projekt zagospodarowania terenu pdf 2148,5 2017.12.28 90
Term - Rys S1 Rzut kotłowni Poziom +1,2m pdf 265,5 2017.12.28 99
Term - Rys S2 Rzut kotłowni poziom +3,00m pdf 213,2 2017.12.28 97
Term - Rys S3 Rzut kotłowni Inst co pdf 258,8 2017.12.28 97
Term - Rys S4 Profil kanalizacji deszczowej pdf 474,7 2017.12.28 93
Term - Rys S5 Profile przykanalików kanalizacji deszczowej pdf 349,8 2017.12.28 96
umowa pdf 291,7 2017.12.28 114
Zał. nr 1 - formularz ofertowy doc 1919,0 2017.12.28 101
zał. nr 2 - zrealizowane zamówienia doc 1912,5 2017.12.28 99
zał. nr 3 - wykaz osób doc 1911,0 2017.12.28 101
zał. nr 4 - wykaz sprzętu doc 1913,0 2017.12.28 91
zał. nr 5 - oświadczenie o zatrudnieniu doc 1915,0 2017.12.28 97
zał. nr 6 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 1926,0 2017.12.28 100
zał. nr 7 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó doc 1931,5 2017.12.28 94
zał. nr 8 - zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbęd doc 1916,0 2017.12.28 99
zał. nr 9 - Przedmiar pdf 304,0 2017.12.28 115

Pobierz wszystkie dokumenty