Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.40.2017

"Oświetlenie Stadionu Miejskiego KS PUSZCZA w Niepołomicach przy ul. Kusocińskiego."

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 55,2 2017.12.27 287

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) html 11,9 2018.01.08 161

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 62,9 2017.12.27 264

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ARCHITEKTURA (2) zip 18558,9 2017.12.27 305
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2017.12.27 217
Formularz oferty doc 51,0 2017.12.27 240
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 33,5 2017.12.27 221
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2017.12.27 222
Projekt umowy doc 205,0 2017.12.27 240
Puszcza Niepołomice - maszty oświetleniowe -przedmiar pdf 274,6 2017.12.27 313
SPECYFIKACJE TECHNICZNE-NIEPOŁOMICE KS PUSZCZA NIEPOŁOMICE pdf 762,9 2017.12.27 262
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.12.27 227
Wykaz osób doc 44,0 2017.12.27 256
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,0 2017.12.27 232

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,2 2018.01.08 193

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,8 2018.01.04 215
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - II doc 20,7 2018.01.04 223
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - III doc 19,0 2018.01.08 226
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - IV doc 19,5 2018.01.08 198
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - V doc 19,7 2018.01.08 208
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - VI doc 20,1 2018.01.08 205
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ VIII doc 22,3 2018.01.11 214

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
E-01 pdf 323,0 2018.01.04 236
E-02-E-04 pdf 1621,6 2018.01.04 256
E-05 pdf 210,2 2018.01.04 255
E-06 pdf 85,7 2018.01.04 219
Informacja z otwarcia ofert doc 18,9 2018.01.15 250
S20C-418010409580 pdf 3027,3 2018.01.04 257
S20C-418010409581 pdf 567,5 2018.01.04 217

Pobierz wszystkie dokumenty