Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.40.2017

"Oświetlenie Stadionu Miejskiego KS "PUSZCZA" w Niepołomicach przy ul. Kusocińskiego."

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 55,2 2017-12-27 106

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 62,9 2017-12-27 121

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ARCHITEKTURA (2) zip 18558,9 2017-12-27 139
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2017-12-27 69
Formularz oferty doc 51,0 2017-12-27 65
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 33,5 2017-12-27 66
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2017-12-27 68
Projekt umowy doc 205,0 2017-12-27 72
Puszcza Niepołomice - maszty oświetleniowe -przedmiar pdf 274,6 2017-12-27 115
SPECYFIKACJE TECHNICZNE-NIEPOŁOMICE KS PUSZCZA NIEPOŁOMICE pdf 762,9 2017-12-27 96
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017-12-27 86
Wykaz osób doc 44,0 2017-12-27 64
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,0 2017-12-27 65

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,2 2018-01-08 46

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,8 2018-01-04 64
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - II doc 20,7 2018-01-04 57
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - III doc 19,0 2018-01-08 53
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - IV doc 19,5 2018-01-08 53
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - V doc 19,7 2018-01-08 47
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - VI doc 20,1 2018-01-08 58
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ VIII doc 22,3 2018-01-11 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
E-01 pdf 323,0 2018-01-04 67
E-02-E-04 pdf 1621,6 2018-01-04 62
E-05 pdf 210,2 2018-01-04 64
E-06 pdf 85,7 2018-01-04 60
Informacja z otwarcia ofert doc 18,9 2018-01-15 57
S20C-418010409580 pdf 3027,3 2018-01-04 73
S20C-418010409581 pdf 567,5 2018-01-04 62

Pobierz wszystkie dokumenty