Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-738/17

"dostawa 1 szt konsystometru atmosferycznego - KC-zp.272-738/17 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 125,2 2017-12-27 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 61,1 2017-12-27 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2017-12-27 25
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,7 2017-12-27 26
Wzór formularza oferty doc 27,3 2017-12-27 27
Wzór umowy - dostawy doc 29,9 2017-12-27 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ ESPD xml 124,1 2017-12-27 27

Pobierz wszystkie dokumenty