Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-738/17

"dostawa 1 szt konsystometru atmosferycznego - KC-zp.272-738/17 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 125,2 2017-12-27 100

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 61,1 2017-12-27 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2017-12-27 75
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,7 2017-12-27 81
Wzór formularza oferty doc 27,3 2017-12-27 82
Wzór umowy - dostawy doc 29,9 2017-12-27 79

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiany do SIWZ doc 217,6 2018-01-24 60

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2018-01-31 48
JEDZ ESPD xml 124,1 2017-12-27 89

Pobierz wszystkie dokumenty