Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-738/17

"dostawa 1 szt konsystometru atmosferycznego - KC-zp.272-738/17 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 125,2 2017.12.27 120

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 61,1 2017.12.27 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2017.12.27 95
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,7 2017.12.27 105
Wzór formularza oferty doc 27,3 2017.12.27 110
Wzór umowy - dostawy doc 29,9 2017.12.27 103

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiany do SIWZ doc 217,6 2018.01.24 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2018.01.31 68
JEDZ ESPD xml 124,1 2017.12.27 105

Pobierz wszystkie dokumenty