Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.39.2017

"Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Niepołomice"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 64,4 2017.12.22 196

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 228,8 2017.12.22 177

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumenatcja projektowa zip 2978,2 2017.12.22 199
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 184,9 2017.12.22 167
Formularz oferty doc 222,5 2017.12.22 163
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 197,5 2017.12.22 168
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 272,5 2017.12.22 176
Projket umowy doc 337,0 2017.12.22 157
STWIORB docx 37,2 2017.12.22 161
Wykaz robót budowlanych doc 215,5 2017.12.22 168
Wykaz osób doc 205,5 2017.12.22 160
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 182,0 2017.12.22 159

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 275,3 2018.01.05 147
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 180,7 2018.01.04 155
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 doc 181,5 2018.01.05 151

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 182,6 2018.01.11 189

Pobierz wszystkie dokumenty