Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.39.2017

"Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Niepołomice"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 64,4 2017.12.22 234

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 228,8 2017.12.22 189

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumenatcja projektowa zip 2978,2 2017.12.22 217
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 184,9 2017.12.22 189
Formularz oferty doc 222,5 2017.12.22 191
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 197,5 2017.12.22 195
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 272,5 2017.12.22 211
Projket umowy doc 337,0 2017.12.22 185
STWIORB docx 37,2 2017.12.22 188
Wykaz robót budowlanych doc 215,5 2017.12.22 192
Wykaz osób doc 205,5 2017.12.22 188
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 182,0 2017.12.22 181

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 275,3 2018.01.05 172
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 180,7 2018.01.04 179
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 doc 181,5 2018.01.05 170

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 182,6 2018.01.11 211

Pobierz wszystkie dokumenty