Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.39.2017

"Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Niepołomice"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 64,4 2017-12-22 166

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 228,8 2017-12-22 161

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumenatcja projektowa zip 2978,2 2017-12-22 179
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 184,9 2017-12-22 137
Formularz oferty doc 222,5 2017-12-22 138
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 197,5 2017-12-22 137
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 272,5 2017-12-22 148
Projket umowy doc 337,0 2017-12-22 142
STWIORB docx 37,2 2017-12-22 137
Wykaz robót budowlanych doc 215,5 2017-12-22 142
Wykaz osób doc 205,5 2017-12-22 140
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 182,0 2017-12-22 133

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 275,3 2018-01-05 120
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 180,7 2018-01-04 127
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 doc 181,5 2018-01-05 122

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 182,6 2018-01-11 160

Pobierz wszystkie dokumenty