Szczegóły ogłoszenia

NA/P/367/2017

"Dostawa sukcesywna środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla Politechniki Rzeszowskiej w okresie 12 miesięcy"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 50,4 2017-12-22 170

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,5 2017-12-22 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017-12-22 77
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017-12-22 76
Szczegółowy opis zamówienia doc 2079,0 2017-12-22 105
Wzór oferty na dostawy doc 111,0 2017-12-22 82
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 50,0 2017-12-22 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2018-01-04 58

Pobierz wszystkie dokumenty